Menu Sluiten

Ontwikkelingen rond de TRZ hebben geen prioriteit meer!

Donderdagavond moest de gemeenteraad een besluit nemen over het Financieel Herstelplan. De reserve om de Toeristisch Recreatieve Zone [TRZ] bij het TT circuit te ontwikkelen legde het loodje. Het geld kreeg een bredere bestemming. De fracties van de PvdA en PLOP stemden tegen het Financieel Herstelplan.

Na een tweetal consulterende vergaderingen was donderdagavond het moment het besluit over het financiële herstelplan. Na goedkeuring door de provincie Drenthe is de gemeente Assen dan weer baas over de eigen financiën. Twee zaken sprongen er in de bespreking uit. Een amendement van PLOP en PvdA om de reserve Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) niet op te heffen, maar in stand te houden. PLOP bracht een amendement in om geen besluiten te nemen over de Financiële Reserves en Voorzieningen en het Weerstandsvermogen. Daar was volgens de fractie in de afgelopen discussies te weinig aandacht aan besteed.

TRZ reserve     In het verleden heeft de raad een reserve aangelegd om in de omgeving van het TT circuit het toerisme een impuls te geven. De bedoeling was daar een 400 mtr ijsbaan aan te leggen. Maar de baan zou uiteindelijk in Hoogeveen gaan, al kwam die daar ook niet. De provincie Drenthe was tegen de aanleg van het FOC (outletcentrum). De reserve van ruim 4 miljoen euro lag nutteloos op de plank. Daarom stelde het college voor van deze TRZ reserve om te bouwen tot een “investeringsfonds.” De meerderheid van de raad stemde er mee in. “Geld inzetten voor Assen daar waar het nodig is.” De PvdA was het daar niet mee eens omdat er een signaal werd afgegeven dan de TRZ voor Assen niet meer van belang is. Mogelijke investeerders, waarmee het college zegt in gesprek te zijn zouden dan ook nog afhaken. Op de vraag van de Cindy Vorselman (PvdA) waarin dan geïnvesteerd moet worden had geen enkele een duidelijk beeld. Henk Santing (PLOP) was ook van mening dat het nieuwe investeringsfonds te breed was. VVD-er Bert Homan betoogde dat voor iedere investering toestemming nodig van de gemeenteraad. “Wij bepalen dus de bestemming ongeacht uit welke reserve het komt.”

Wethouder Mirjam Pauwels zei dat het kaartje ijsbaan dan wel van de reserve was afgehaald, maar dat er door deze aanpak twee zaken bereikt waren. De algemene reserve was weer aangevuld. En dit nieuwe investeringsfonds was een signaal naar overheden en investeerders dat Assen nog steeds in de stad wil investeren. Bovendien is afgesproken dat toekomstige meevallers “dit potje zullen versterken.”

Uiteindelijk stemden alleen de fracties van de PvdA en PLOP voor het amendement.

Financiële reserves     PLOP diende een amendement in om de besluiten over de kadernota’s Financiële Reserves uit te stellen naar september. Aan die nota’s was volgens Henk Santing te weinig aandacht besteed. Wethouder Pauwels was het daar niet mee eens. Er is een consulterende vergadering geweest waarin uitgebreid is gesproken over de financiële reserves van de gemeente Assen. Maar dat door de aandacht voor het Financiële Herstelplan wat onder gesneeuwd. Uitstel van de besluitvorming is mogelijk, omdat er geen direct verband is tussen de Financiële Kadernota’s en het Herstelplan. Maar de kadernota’s zijn wel de toetsingskaders waaraan de accountant, de provincie en de intern de planning en control cyclus worden getoetst. “Uitstel is mogelijk, maar dan moeten we als gemeente wel veel uitleggen. Dus mijn voorkeur is nu besluiten.” Bert Homan stelde voor om nu over de kadernota’s te besluiten en op een later tijdstip, maar voor de begroting 2021, dit in de raad te bespreken. Wethouder Pauwels vond dit een goed voorstel.

Onder de toezegging dat de Financiële Kadernota’s in september door de raad besproken zullen worden, trok PLOP het amendement in.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.