Menu Sluiten

Onderzoek: ouders willen graag Drentstalig opvoeden

Amber Tieck, masterstudente Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft tijdens haar stageperiode bij streektaalorganisatie Huus van de Taol dit voorjaar een onderzoek gedaan naar Drents- en meertalig opvoeden. Ouders blijken vooral behoefte te hebben aan ervaringsuitwisseling en (les)materiaal in het Drents voor hun kinderen.

Foto © Archief

Ongeveer 150 reacties heeft de vragenlijst van Tieck online opgeleverd, waarbij de uiterst positieve houding van ouders tegenover de streektaal noemenswaardig is, ook wanneer ouders zelf niet Drentstalig opvoeden. Sterker nog: veel ouders die niet Drentstalig opvoeden vinden wél dat het nodig is dat meer ouders hun kinderen grootbrengen met de streektaal.

En daar zit een pijnpunt: veel ouders zijn nog in de overtuiging dat het spreken van Drents een negatieve invloed op de schoolprestaties en carrierekansen van hun kind zou kunnen hebben. Vooral voor het eerste punt is inmiddels bewijs genoeg dat meertalig opgroeien juist erg positief uit kan pakken voor kinderen.

In haar conclusies merkt Tieck verder op dat bewust nadenken over de taal die je spreken wilt met je kind vaak een vraagstuk voor na de geboorte blijkt. Verder schrijft ze: sprekers zelf hebben al een positief beeld van het Drents. Ze hebben zelf de toekomst van de taal in handen door haar actief en positief uit te dragen.