Menu Sluiten

Onderwijsachterstand lastig in te halen

De gemeente moet het onderwijsachterstandenbeleid aanpassen, omdat de landelijk regels gewijzigd zijn. Het doel van het beleid is “peuters en kleuters met een (taal)achterstand voor te bereiden op de basisschool, zodat ze met zo min mogelijk achterstand naar groep 3 kunnen.”

In de consulterende vergadering werden vooral veel vragen gesteld. De fracties kwamen niet met nieuwe ideeën of nieuwe impulsen voor het beleid.

Hetty Heeling (50Plus) vond 2 à 2,5 jaar wel erg vroeg om met kinderen aan de slag te gaan. Ook twijfelde zij aan de invloed van de uitbreiding van 10 naar 16 uur begeleiding. Het aanstellen van coaches op HBO niveau was volgens haar ook overbodig. “Spreken laag opgeleide mensen soms geen goed Nederlands?” Wethouder Bob Bergsma maakte de 50Plus fractie er fijntjes op attent dat “de leeftijd van 2,5 en de uitbreiding naar 16 uur en de aanstelling van Hbo coach simpelweg door de Haagse regels zijn voorgeschreven,” zoals ook in de stukken is vermeld.

Jannie Drenthe (SP) wilde van het college weten of er ook op de sociale problematiek wordt ingezet en of de lange termijn effecten worden gemeten. Wethouder Bergsma meldde dat de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) breder is dan taal en rekenen. En er is een volgsystematiek. Summer Koster (GrL) wilde weten waarom de HBO coaches pas in 2022 worden ingezet. Hoe zit het met de uitwerking van dit beleid? Er komt een actieplan dat ook in samenspraak met alle partijen zal worden opgezet. Het zal te zijner tijd aan de raad worden aangeboden, aldus de wethouder.

Dennis Klingenberg (D66) pleitte voor het vroegtijdig opsporen van de achterstanden. Ook vroeg hij aandacht voor het opsporen van achterstanden in de motorische ontwikkelingen. “Want die achterstand kan invloed hebben op andere ontwikkelingen.” Wethouder Bergsma benadrukte nogmaals dat de VVE een brede aanpak heeft, “het gaat om meer dan taal.” Over de monitoring en het volgsysteem worden afspraken met de scholen gemaakt.

Lian Heijs (ChrU) benadrukte de noodzaak van ouderparticipatie. Ook was zij van mening dat onderwijsachterstand vaak gepaard ging met andere gezinsproblemen. Ook daar vroeg zij aandacht voor. De brede aanpak waar de ChrU voor pleit wordt volgens wethouder Bergsma bereikt door de inzet van Buurt teams gericht op de jeugd gezondheidzorg. Heijs gaf de waarschuwing, dat er zorg voor moet worden gedragen dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE indicatie niet gestigmatiseerd worden.

Lia de Ruiter (PLOP) vroeg het college de onderwijsachterstand op ieder agenda van het bestuurlijke overleg onderwijs-gemeente te zetten en niet eenmaal per jaar zoals nu. Wethouder Bob Bergsma betoogde dat het inderdaad eenmaal per jaar officieel geagendeerd wordt, “maar de problematiek komt praktisch in iedere vergadering aan de orde.”

Harriët van Es (PvdA) was van mening dat armoede bestrijding een veel grotere rol zou moeten spelen. Armoede heeft door stress een grote invloed op de onderwijsachterstand. “Een achterstand die niet weggewerkt wordt door extra uren rekenen en taal.” Zij pleitte daarom oor de inzet van Schoolmaatschappelijk Werk. Want dat is “de schakel tussen leerling, ouders, school en zorg.” Ook wilde zij van het college weten wat de invloed is van de coronacrisis op het onderwijs achterstanden beleid. Wethouder Bergsma onderschreef de stelling dat armoede en stress belangrijke oorzaken zijn. De aanpak van armoede is echter in de eerste plaats onderdeel van het armoedebeleid. Over de corona-achterstanden zijn we in gesprek.

Greta Netjes (VVD) verbaasde zich er over dat vluchtelingen niet genoemd werden. Ook wilde zij meer aandacht voor de ouders, die vaak laaggeletterd zijn en aanlopen tegen financiële drempels. Als de eigen bijdrage een probleem is, wordt gezocht naar een oplossing. En laaggeletterde ouders kunnen extra ondersteund worden, aldus wethouder Bergsma. En de stukken worden ook aan het vluchtelingenwerk aangeboden.

Duidelijk is in ieder geval, dat voor het wegwerken van de onderwijsachterstanden als kinderen naar groep 3 gaan er nog veel werk verzet moet worden. Volgende week donderdag besluit de raad over het beleidsplan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.