Menu Sluiten

Ondernemers Assen slaan handen ineen om CO2-uitstoot te verlagen

Als het aan Ondernemend Assen ligt worden de bedrijventerreinen in Assen en de daarop gevestigde bedrijven toekomstbestendiger. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het ondernemersplatform een masterplan gepresenteerd. De conclusie van het plan is vooral dat er samengewerkt moet worden op de thema’s energietransitie en de CO2-verlaging.

Foto © Omroep Assen / Esmée Söllner

Door: Esmée Söllner

In het masterplan wordt onderscheid gemaakt tussen vier ondernemersgroepen: het Stadsbedrijvenpark (SBP), bedrijven op bedrijventerrein Assen Zuid-West, bedrijventerrein Noord en Ondernemers Niet Gevestigd op Bedrijventerreinen (ONB). De plannen zijn samen met de 450 leden tot stand gekomen door interviews, werksessies en een vragenlijst. Volgers Kor IJszenga, voorzitter van Ondernemend Assen, moeten de plannen nog wel concreter worden.

‘Het is een levend plan’

Elk plan voor de verschillende ondernemersgroepen heeft dezelfde twaalf thema’s, maar het thema dat overal met stip bovenaan staat is energie. Om te voldoen aan de energietransitie, die in 2050 klaar moet zijn, willen bedrijven samenwerken en hun CO2-uitstoot verlagen. IJszenga laat weten dat dit thema als eerste behandeld wordt. “Dit masterplan is een levend plan, maar kan altijd veranderen als er andere behoeften zijn, de wet- en regelgeving verandert of als prioriteiten anders worden.”

Om te plannen te realiseren ligt er ook een rol bij de gemeente, want zij moeten helpen en ondersteunen bij een aantal ideeën. “Op dit moment is er een positieve houding naar ons toe vanuit de gemeente. Wij hopen natuurlijk dat dat zo blijft na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, want we hebben de gemeente nodig om een aantal plannen concreet te maken en het uitvoeren ervan.”

Woonproblemen

Opvallend is dat ook de woningnood aangehaald wordt in de plannen. Kring Noord wil kijken naar de mogelijkheden die er zijn op basis van de leegstand en of er meer woon-werkruimtes gecreëerd kunnen worden op het bedrijventerrein. Bedrijven in Zuid-West kaarten aan dat de gemeente stappen moet ondernemen om meer huizen te bouwen in Assen, want als werknemers van de bedrijven niet in Assen kunnen wonen, kan dit ondernemers ervan weerhouden om zich in de stad te vestigen.

Volgens IJszenga ligt het probleem voor een groot deel aan het bestemmingsplan van kring Noord. “Op dit moment staan daar hele grote kavels leeg. Als je die in kleine eenheden opdeelt en de bestemming wijzigt naar wonen en werken, creëer je én woongelegenheid én ruimte voor kleine ondernemingen. Dit is ook bevorderlijk voor de openbare ruimte. Mensen wonen dan op het bedrijventerrein en voelen zich verantwoordelijk voor de groenvoorziening. Die wordt dan onderhouden door bewoners.”

De openbare ruimte was een ander thema waar veel ondernemers ideeën voor hadden.

Plannen voor de toekomst

Sinds oktober vorig jaar was het ondernemersplatform bezig om het masterplan uit te rollen. De ideeën worden nu omgezet tot haalbare en uitvoerbare plannen. IJszenga hoopt dat leden met specifieke kwaliteiten hierbij de helpende hand toesteken om zaken sneller gedaan te krijgen.