Menu Sluiten

Nog geen raadsbrede steun voor brede snelfietspad

Er wordt al jaren gesproken over de aanleg van breed fietspad tussen Assen en Groningen. In Assen is veel overleg gevoerd met fietsers, wandelaar, hondenuitlaters, vissers, de roeivereniging en de bewoners van Marsdijk. Gisteravond moest de raad een mening geven over het voorstel.

De Doorfietsroute Assen Groningen is een breed fietspad zodat mensen met de tegenwoordige snelle geëlektrificeerde fietsen snel van Assen naar Groningen kunnen komen. Het project is samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen, Drenthe en de gemeenten tussen Assen en Groningen.

Fiestersbond     Gisteravond stond het voorstel op de agenda van de consulterende vergadering. Er was een inspreker van de Fietsersbond die tevreden was met het voorstel. De snelle fiets is volop in ontwikkeling. Een fietspad ligt er voor decennia en het voorstel zorgt voor een fietspad dat vele jaren dienst kan doen. Er is overleg geweest met alle belanghebbenden, al heeft natuurlijk niet iedereen zijn zin gekregen.

Nog geen raadsbrede steun     Clemens Otto (50+) was een fractievoorzitter met weinig oog voor de toekomst. En dat is gezien zijn achterban niet zo vreemd. Hij bleef maar hameren op het feit dat het veel geld was voor asfalt waar relatief weinig gebruik van gemaakt zou worden. Hans Marskamp (GrL) ging hier tegen in met de opmerking dat het ook voor de toekomst was. “Minder auto meer fiets” voor het woon-werk-verkeer. Anna Hendrikse (CDA) was ontevreden, omdat er bij de aanlag kleine stukken natuur zou worden opgeofferd, zoals de Loner Bult. Ook wilde zij weten hoe het zit met de subsidies. Als de aanlag door stikstof en PFAS moet worden uitgesteld. Hoe hard zijn de afspraken met de provincie. Zij verbaasde zich er over dar er volgende week een besluit wordt genomen, maar dat er begin maart nog weer een overleg is met de bewoners. “eerst overleg en dan een besluit,” dat was volgens haar de juiste volgorde. Wethouder Vlieg betoogde nogmaals dat alle, door de belanghebbenden aangedragen, alternatieven waren onderzocht. En waar mogelijk toegepast. Iedereen naar de zin maken is nu eenmaal niet mogelijk. Omdat het project een samenwerking is met de provincie en die gaat ook over de PFAS- en stikstofproblematiek, “ga ik ervan uit dat de eventuele vertraging daardoor ook met de provincie Drenthe zal worden opgelost.” De aanleg moet in 2020 beginnen. “Uiteindelijk betaalt Assen maar 1,7 miljoen euro. De rest is subsidie, die wij dankbaar aanvaarden,” betoogde een enthousiaste wethouder.

Henri Ploeg (PvdA) vloog de problematiek van een geheel andere kant aan. Zijn partij twijfelde omdat het ging om een bedrag van 1,7 miljoen euro in de tijd met grote tekorten op het sociale domein. “Is dat wel verantwoord?” Bert Homan (VVD) zei dat het wel verantwoord was, omdat alleen de kapitaallasten jaarlijks in de begroting terug komen. “Dat staat los van de investering van 1,7 miljoen die we nu doen.”

Oog voor de toekomst     de andere fractie stemden wel in met het voorstel. Gonny v.d. Laan (SP) zei dat er goed naar de alternatieven was gekeken, jammer dat de Vriezerweg geen haalbaar alternatief was door de spoortunnels in die route. Alinda Bornkamp (D66) verbaasde zich dat er geen sprake was van een verlichtingsplan in verband met de sociale veiligheid. Tjerk Medemblik (ChrU) riep zijn collega-raadsleden op om voor het voorstel te stemmen. De hele procedure is de afgelopen jaren zorgvuldig gevoerd. De belanghebbende zijn gehoord, de alternatieven zijn onderzocht. “wat er ligt is het best haalbare en financieel springt Assen er goed uit.” Hij betoogde dat dergelijke fietspaden elders in het land een succes zijn. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, vooral op het gebied van ‘fietsachtige voertuigen’ is dit fietspad nodig. Hans Marskamp (GrL) zei dat “aanbod vraag zou oproepen.” Dat betekent in de toekomst meer gebruik. Ook hij was van mening dat de procedure en het overleg goed waren verlopen. Hij riep het college op voorzichtig om te gaan met de verlichting. “Wij pleiten voor het behoud van de duisternis.” Henk Santing (PLOP) stelde voor om zogenaamde slimme verlichting aan te leggen, die aanspringt als er een fietser voorbij komt. Ook VVD-er Martin Rasker verwacht de komende jaar meer fietsers op deze doorfietsroute. Wethouder Vlieg zei dat de verlichting de volle aandacht krijgt bij de uitwerking van de plannen, sociale veiligheid, milieu vriendelijke duisternis, slimme verlichting het zal allemaal meegewogen worden.

Het is maar de vraag hoe de twijfelaars (50+, CDA, PLOP en PvdA) volgende week donderdag gaan stemmen. Het zal wel aangenomen worden, maar of het een breed fietspad wordt met brede steun is afwachten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.