Nog een lange weg om tot een bruikbare omgevingswet te komen

In 2015 is er een overeenkomst getekend tussen de gemeenten, de provincies en het rijk om te komen tot de omgevingswet. De wet treedt 2012 in werking. De gemeenten moeten zorgen dat de wet in 2029 volledig in werking is. Om dat te bereiken moest de gemeenteraad donderdag beslissen over het programma plan, dat leidt tot de invoering.

Dit programmaplan is een week geleden ook al in de consulterende vergadering besproken. Toen bleek al dat de raad wel kon instemmen met het plan. In die bijeenkomst maakte de raad zich zorgen over de ICT kosten. Die kosten konden wel eens hoog uitpakken en de hoogte ervan is beslist niet te voorspellen.

Kosten van de omgevingswet komen voor rekening van de gemeente de baten ook, maar de raad twijfelt of die er zullen zijn.

Henk Santing (PLOP) was dan ook van mening dat er een beroep op Den Haag zou moeten worden gedaan. “Anders bestaat dezelfde situatie als bij het sociale domein. Nu moeten we bezuinigen om dat te kunnen betalen. En straks moeten we extra bezuinigen om de invoering van de omgevingswet te kunnen bekostigen.” Ook Hans Marskamp (GrL) maakte zich hier zorgen over. Hij vroeg het college een overzicht op te stellen van die kosten. Een overzicht dat de gemeenteraad moet bespreken bij de kaderbrief, zodat één en ander kan worden meegenomen in de (meerjaren) begroting. Tjerk Medemblik (ChrU) stelde vast dit weer een transitie is vanuit Den Haag, waardoor de gemeente weer strakker gekoppeld wordt aan landelijke systemen. En iedere overdracht (transitie) van Den Haag naar de gemeentes, gaat gepaard met financiële transacties, kosten de gemeentes dus geld. “Transitie leidt dus tot transactie.” De ICT kosten zijn nog onduidelijk. Hij riep het college op de hand op de knip te houden en de kosten niet uit de hand te laten lopen.

Wethouder Janna Booij deelt de zorgen die in de raad leven met betrekking tot de ICT kosten. Er wordt op dit moment onderzocht wat de kosten mogelijk zouden kunnen zijn. Ook zij ziet het als een opgave die kosten binnen de perken te houden. Maar de kostenverdeling is in 2015 bij de ondertekening van de convenanten vastgelegd. Eventuele druk op de centrale overheid om bij te dragen zal dus via de VNG georganiseerd moeten worden.

De raad stemde unaniem in met het Programmaplan Omgevingswet.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.