Menu Sluiten

Nieuwe tijdelijke subsidieregelingen om vrijwilligersorganisaties en buurthuizen overeind te houden

“De Frisse Start Vrijwilligers” en de “Incidentele regeling Buurthuizen” zijn de namen van twee tijdelijke subsidieregelingen die per 1 april 2021 zijn opengesteld voor vrijwilligersorganisaties en buurthuizen. De regelingen zijn in het leven geroepen omdat Covid-19 het afgelopen jaar een grote impact heeft gehad op deze organisaties en hun activiteiten.

Provincie Drenthe en het Rijk     Het is van belang dat vrijwilligersorganisaties en buurthuizen – nu en straks na corona – hun bijdrage aan de samenleving kunnen blijven leveren. Dankzij een bijdrage vanuit de Provincie Drenthe en het Rijk kunnen vrijwilligersorganisaties en buurthuizen hiervoor nu een beroep doen op deze regelingen, waarvoor resp. € 97.798,- en € 70.000,- beschikbaar is.

Behouden vitaliteit en kwaliteit     Wethouder Jan Broekema is blij met de twee tijdelijke regelingen. “Covid-19 heeft het sociale leven verminderd of zelfs tot stilstand gebracht. Vrijwilligersorganisaties, zoals buurthuizen, jeugdclubs en sportverenigingen en cultuurorganisaties, zijn belangrijk voor de versterking van de sociale basis in wijken en buurten. Zij hebben het afgelopen jaar nauwelijks activiteiten kunnen organiseren. Met deze regelingen krijgen deze organisaties extra ruimte om de huidige periode door te komen en om een frisse start te kunnen maken. Zo dragen we bij aan het behoud van de vitaliteit en kwaliteit van wonen en het gewone leven in de Asser wijken en buurten”.

Sociale culturele activiteiten     Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op de regeling Frisse Start Vrijwilligers om sociale en/of culturele activiteiten op te starten tijdens en/of na corona, die een bijdrage leveren aan de sociale basis en daarmee aan het gewone leven in Assen. Hiervoor is € 97.798,- beschikbaar (via de provincie en het Rijk). De bedragen worden verdeeld op volgorde van de binnenkomst van de aanvraag. De regeling vloeit mede voort uit de motie “Frisse start na corona” die Provinciale Staten van Drenthe eind vorig jaar hebben aangenomen.

Gederfde inkomsten     Buurthuizen zijn door de sluiting van de panden veel inkomsten misgelopen, waardoor in een aantal gevallen exploitatietekorten zijn ontstaan. Zij kunnen via de Incidentele regeling Buurthuizen een incidentele compensatie in de gederfde inkomsten van het afgelopen jaar krijgen. Hiervoor is € 70.000,- beschikbaar (via het Rijk). De bedragen worden naar rato verdeeld.

De buurthuizen en de vrijwilligersorganisaties (voor zover bij de gemeente bekend) worden geïnformeerd en uitgenodigd voor online informatiebijeenkomsten.