Nieuwe kansen voor statushouders

Januari 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. De gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze hebben die nieuwe wetgeving uitgewerkt in het Beleidskader nieuwe Wet inburgering. Donderdagavond sprak de Asser raad daarover in een consulterende vergadering.

Integratie     Het doel van het beleidskader is, dat statushouder “volwaardig gaan meedraaien in de samenleving.” Dat ze zich krijgen op “betaald werk” en dat kennis hebben van de “Nederlands taal en maatschappij.” Tijdens de bespreking kwamen er nog wel wat aanvullingen en vragen aan de orde, maar de raad besloot unaniem dat dit 21 januari een hamerstuk zou worden.

Inclusie beter dan Integratie     Cindy Vorselman (PvdA) sprak haar waardering uit voor de vele vrijwilligers die zich nu al inzetten voor de vluchtelingen en statushouders. In de wet wordt ook gesproken over boetes, maar zij pleitte voor “een menselijke benadering, om toestanden zoals bij de toeslagen affaire te voorkomen.” Ook riep zij het college op te werken aan “inclusie in dus aan wederzijdse integratie.” Wethouder Jan Broekema dacht dat bestuurlijke boetes niet veel zouden voorkomen, “omdat statushouder graag willen integreren.”

Rijksbijdrage     Rien Jongman (ChrU) wilde van het college weten hoe het met de financiële vergoeding van het rijk zat. Hij was bang voor financiële tekorten zoals bij de jeugdzorg. Ook Anna Hendrikse (CDA) wilde meer weten over de rijksvergoedingen. Wethouder Broekema zei, dat na de nodige onderhandelingen met het rijk een “fatsoenlijke en toereikende vergoeding was afgesproken.”

Marktpartijen     Bas Ananias (SP) wilde de commerciële aanbieders van inburgeringscursussen weren. De marktwerking was volgens hem niet de goede aanpak. Ook pleitte hij voor de positieve aanpak. “Dus extra belonen bij goede inzet.” Laura Punt (GrL) was echter van mening dat er marktpartijen zijn die “hele goede opleidingen aanbieden en daarbij gebruik maken van de taal van de statushouders.” Cindy Vorselman zei dat de inburgering een plicht was dus mag van de lokale overheid wel “dwingend zijn.” Wethouder Broekema betoogde dat Assen niet met markpartijen werkte. “Wij werken samen met Tynaarlo en Aa en Hunze en dat zorgt voor een stevige verankering van de integratie van de statushouders in de noordelijke samenleving.”  

Diploma’s     Dennis Klingenberg (D66) vroeg aandacht voor de personen onder de 18 jaar, omdat deze wet geldt voor statushouder vanaf 18 jaar en “voor de erkenning van diploma’s uit het land van herkomst.” Wethouder Broekema zei dat hier samen met het onderwijs door extra cursussen aan te bieden naar oplossingen wordt gezocht. Gerrit Jan Panhuis (VVD) was van mening dat, gezien het tekort aan woningen, statushouders geen voorrang moesten krijgen bij woningtoewijzingen. Hij pleitte voor het inzetten van wooncontainers.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.