Menu Sluiten

Nieuwbouw sociale huurwoningen in Assen stuit op weerstand van omwonenden

Omwonenden maken bezwaar tegen de plannen van woningcorporatie Actium voor het bouwen van 35 sociale huurwoningen aan de Thorbeckelaan en de Ir. J.W. Albardastraat. De bezwaarmakers vinden dat ze te weinig informatie hebben gekregen over de bouwplannen, waardoor er nu veel onduidelijkheid heerst.

Foto © Omroep Assen / Romy Posthumus

Door: Romy Posthumus

Woningcorporatie Actium wil de 35 beneden- en bovenwoningen bouwen op het perceel aan de Thorbeckelaan en Ir. J.W. Albardastraat. Daar stonden 22 verouderde woningen die al zijn gesloopt. Er is al een vergunning voor de nieuwbouw, maar er zijn drie bezwaarschriften ingediend.

Meer woningen, minder privacy

De bezwaarmakers maken zich onder andere zorgen omdat er 35 woningen komen op de plek waar er eerst 22 stonden. Eigenlijk mag dat niet, maar volgens de gemeente kan dat prima. Daarom heeft Actium toch een vergunning gekregen. Maar de buurtbewoners zijn bang dat het woon- en leefklimaat er onder te lijden heeft.

”Het college van B & W heeft geen rekening gehouden met de gevolgen voor de privacy van het plan. Want hoe meer woningen, hoe minder privacy”, stelt een bezwaarschrift. Ze vinden dat de gemeente niet goed heeft uitgelegd waarom deze uitzondering op de regels is gemaakt. De gemeente vindt zelf ook dat dat beter duidelijk gemaakt moet worden, en heeft beloofd dat ook te doen.

Te weinig parkeerruimte?

Verder denken de omwonenden dat er te weinig parkeerplaatsen komen en de straten eromheen daar last van krijgen. De parkeerplaatsen mogen niet te ver weg liggen, zeggen zij.

“Het onderdeel parkeren is bij de beoordeling van het bouwplan nadrukkelijk aan de orde geweest”, laat het college weten. Het plan voldoet volgens het college aan de normen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Foto © Actium

De bezwaarmakers zijn ook nog bang voor geluidsoverlast en hinder van fietsen en scooters. Daar wil de gemeente graag met de buurtbewoners afspraken over maken.

Vergunning blijft in stand

Volgens de gemeente Assen verandert de situatie dan wel, maar blijft toch goed wonen in de buurt. Maar als de argumenten voor de bouwvergunning beter toegelicht worden kan die vergunning gewoon blijven bestaan.

Dinsdag 24 augustus houdt de Algemene commissie bezwaarschriften een hoorzitting over de zaak.