Na veel gedoe toch nog een jaarrekening 2015

Nieuwe bezems vegen schoon is een bekend spreekwoord. En nieuwe accountants kijken weer anders tegen de jaarcijfers en leggen andere accenten. Eén en ander had het gevolg dat de jaarcijfers van 2015 pas nu in september besproken konden worden.

Eens in de zoveel jaar kiest de gemeente een andere accountant. De keuze van die nieuw accountant viel deze keer samen met de eerste boekhoudkundige registraties van de decentralisatie. Decentralisaties die gepaard gaan met grote bezuinigingen en halfslachtige regels en uit Den Haag. Het gevolg is dat niet alleen Assen meer de meeste gemeenten hun boekhouding nog niet hadden ingericht volgens de laatste regels. Gevolg grote onduidelijkheid over achtergronden van de cijfers in het sociale domein. Verder had deze accountant wat aanmerkingen op sommige voorzieningen en reserves. Remi Moes (D66), “wij zijn slachtoffers van de Haagse aanpak.”

PWC  Al deze wijzigingen vielen samen met het inkrimpen van de ambtelijke organisatie. Met minder mensen meer en extra financiële informatie verwerken. Volgens Roald Leemrijse (VVD) “was de zaak niet onder controle.” Eddy de Korte (CDA) was het daarmee eens, maar zei dat het CDA al vaak had gewaarschuwd voor “de uitholling van de ambtelijke organisatie.” Maar andere fracties zeiden weinig gemerkt te hebben van de bezorgdheid van het CDA. Bert Wienen (ChrU) vond, “scherper moest zijn daar waar het ging om kaders stellen en controleren.”

Alle fracties waren van mening dat er op basis van de aanbevelingen van de accountant een verbeterplan moest komen. En volgens het CDA zelfs binnen 2 maanden.

Wethouder Albert Smit stelde vast dat dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdiende. De problemen werden vooral veroorzaakt door problemen rondom het sociale domein. Problemen die rechtstreeks door Den Haag zijn veroorzaakt. “Als we het sociale domein buiten beschouwing laten hebben we de zaak financieel goed op orde. Wat het financieel beheer betreft schoren we al jaren een voldoende.” De aanpak bij de controle van de boeken van 2015 werpt zijn vruchten af in de komende jaren. Het wiel hoeft dan niet weer uitgevonden te worden.

“Wij gaan extra middelen vrij maken om de problemen aan te pakken. Het verbeterplan komt met de begroting,” zegde wethouder Smit de raad toe.

De discussies met de accountant stonden centraal bij de bespreking in de raad. Inhoudelijk werd aan de jaarcijfers nauwelijks aandacht besteed. De stukken werden wel unaniem goed gekeurd.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.