Menu Sluiten

Moeilijk leesbaar beleidsstuk over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een hardnekkig vraagstuk. Een probleem niet alleen voor nieuwkomers, maar vooral ook voor mensen waarvoor het Nederlands de eerste taal is. In de consulterende vergadering besprak de raad het beleid voor de jaren 2020 t/m 2022 om laaggeletterdheid tegen te gaan.

In Assen zijn ongeveer 7300 Laaggeletterden. Laaggeletterdheid is een beleidsterrein waar de raad het in grote lijnen over eens is. De discussie spitste zich dan ook toe op details en vragen aan het college. Het beleid op zich zal daardoor niet anders worden. Het beleid is er volgens wethouder Bob Bergsma opgericht samen te werken met andere organisaties. “Daardoor hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken.”

Bas Ananias (SP) riep het college op om meer druk uit te oefenen op Den Haag voor extra geld. Anna Hendrikse (CDA) las in het voorstel dat de rijksbijdrage “naar verwachting” € 211.000 zal bedragen. Hoe zeker is die verwachting? En wat doet het college als die verwachting niet wordt ingelost? Volgens wethouder Bergsma gaat het om een zekere toezegging. Lian Heijs (ChrU) stelde het college voor meer druk op werkgevers uit te oefenen om oog te hebben voor laaggeletterde werknemers en bij te dragen aan de bijscholing om het probleem te helpen oplossen. Wethouder Bergsma zei dat de samenwerking met de werkgevers er is. Zij verwijzen werknemers, die daarvoor in aanmerking komen, door. Summer Koster (Grl) was van mening dat er teveel organisaties bij betrokken waren. Zij pleitte voor één plan, één regisseur. Dat brede netwerk is volgens de wethouder nodig om laaggeletterden op het spoor te komen.

Harriët van Es (PvdA) verweet het college nog steeds te projectmatig te werken. Het college moet zich eigenaar van het probleem voelen en zelf aan de slag gaan. Welke doelstellingen heeft het college? Het beleidsstuk is wat betreft opmaak en schrijfstijl niet te lezen voor laaggeletterden. Volgens wethouder Bergsma, zijn de doelstellingen al gehaald als de deelnemers aan de cursussen het een succes vinden. De raad zal met regelmaat ingelicht worden over de resultaten. Ook Lia de Ruiter (PLOP) ergerde zich aan het onduidelijke taalgebruik in het beleidsstuk. “gebruik begrijpelijke taal” was haar oproep. De wethouder zei dat het beleidsstuk juist was geschreven met het oog op de doelgroep. Wellicht is het een idee om er een populaire versie van de te maken voor een breed publiek.

Martin Rasker (VVD) stelde vast dat er in het beleidsstuk veel cijfers werden genoemd. Maar het werd niet duidelijk wat de doelstellingen van het college zijn, wat betreft het aantal laaggeletterden. De resultaten vallen tegen. Wethouder Bergsma betoogde nogmaals dat de beleving van de deelnemers van belang is. Het noemen van getallen en resultaten geeft ook valse verwachtingen. Dennis klingenberg (D66) stelde voor cultuur in te zetten tegen laaggeletterdheid. Wethouder Bergsma zei dat er in de aanpak ook culturele projecten zijn opgenomen.

Volgende week 4 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020 t/m 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.