Menu Sluiten

Meer opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Assen

Ook Nederland krijgt te maken met grote aantallen Oekraïense vluchtelingen. In Assen verblijven inmiddels meer dan 170 vluchtelingen. Om op korte termijn nog meer mensen op te kunnen vangen, bereidt de gemeente Assen nieuwe opvanglocaties uit tot nog eens 400 vluchtelingen.

De gemeente heeft op dit moment een aantal panden in beeld die op korte termijn geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor bewoning door vluchtelingen. Een woonhuis aan de Industrieweg in Assen is eigendom van de gemeente. De woning kan opvang bieden aan 8 personen. De locatie wordt inmiddels bewoond.

Eemland 1     Het kantoorpand aan de Eemland 1 komt per 1 mei 2022 beschikbaar en kan geschikt worden gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen door het aanbrengen van onder andere sanitaire voorzieningen. En het pand moet worden ingericht. Naar verwachting zijn er rond half mei ongeveer 35 woon- en verblijfsruimtes klaar voor gebruik.

Lauwers 1     Voor het kantoorpand aan de Lauwers 1 geldt dezelfde aanpak, wat betreft sanitaire voorzieningen en inrichting. Het pand wordt op dit moment nog deels verhuurd. In overleg met de eigenaar en de huidige huurders kan het pand gefaseerd worden omgebouwd tot opvanglocatie. Naar verwachting kunnen vanaf juni de eerste vluchtelingen opvang krijgen in het gebouw. In totaal is er ruimte voor ongeveer 240 personen.

NAM-gebouw     Naast deze concrete plannen worden er ook gesprekken met de NAM gevoerd over het mogelijk gebruik van een deel van het NAM-gebouw als opvanglocatie. Vooralsnog zal deze locatie niet worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Informatie     De komende maanden zal samen met de eigenaren van de panden alles op alles gezet worden om de locaties zo snel mogelijk gereed te maken voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. Omwonenden en omliggende bedrijven zijn hierover geïnformeerd door de gemeente.

Complicaties     In Assen worden op dit moment ruim 170 vluchtelingen opgevangen. Een groot deel van hen verblijft particulier bij gastgezinnen (97 personen). Ook worden mensen opgevangen in De Bonte Wever (60 personen) en het Apostolisch Genootschap aan de Selma Lagerlöflaan (15 personen). Er vinden inmiddels verbouwingen plaats om het gebouw van Univé (140 personen) gebruiksklaar te maken. De verwachting is dat we daar eind mei vluchtelingen kunnen onderbrengen. Het gereedmaken van de aanleunwoningen in Arendshorst aan de Klenckestraat blijkt gecompliceerder dan vooraf ingeschat en vergt daardoor ook meer tijd. Het is nog onzeker of dit gebouw als opvanglocatie wordt ingezet.

Oproep vrijwilligers en inzamelingsactie     Veel Assenaren bieden hulp en steun aan Oekraïners. Mensen verzamelen hulpgoederen, stellen hun huis ter beschikking of organiseren activiteiten om geld in te zamelen. Dat is hartverwarmend om te zien. Veel inwoners hebben zich ook gemeld bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) Assen om te helpen bij de inrichting van opvanglocaties. En ook de oproep voor leerkrachten heeft al meer dan 60 reacties opgeleverd.