Menu Sluiten

Meer kansen voor zonne-energie op grotere daken

Het college van Assen ziet kansen om voor 2030 meer zonne-energie op grotere daken op te wekken. De ambitie voor meer zon op dak komt bovenop de bestaande plannen voor zonneparken. Op 17 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de RES 1.0 en de bijdrage van Assen.

RES 1.0     Deze ambitie is opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Drenthe. In deze RES maken de Drentse overheden afspraken over samenwerking en afstemming en de regionale bijdrage aan het realiseren van het klimaatakkoord.

Kansen benutten     “We willen de kansen die zich voor doen om zonne-energie op daken op te wekken optimaal benutten. Daarmee kunnen we de duurzaam opgewerkte energie in Assen voor 2030 verdubbelen,” zegt wethouder Karin Dekker. De ambitie voor zon op dak wordt samen met bedrijven, instellingen en eigenaren van grotere daken verder uitgewerkt.

Duurzame energie in Assen     In 2030 wil de gemeente 0,2 Terrawatuur (TWh) zonne-energie opwekken en de helft daarvan door zonneparken. In 2018 is daarvoor samen met inwoners en partners het beleidskader ‘Zonneparken in Assen’ opgesteld. Hierin staat op welke locaties en onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. De eerste zonneparken zijn al in aangelegd of in ontwikkeling. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd. In aanloop naar de RES 2.0 gaat Assen verkennen of er naast de grootschalige opwek van zonne-energie ook kansen zijn voor windenergie.

Mening van Assenaren     De gemeente hoort graag wat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van de RES en de ambitie van Assen vinden. Op de website www.assen.nl/res kunnen zij de RES lezen en een reactie achterlaten. Op 28 april organiseert de gemeente een online-energiecafé om Assenaren te informeren over de RES en hierover in gesprek te gaan. De reacties van Assenaren worden aangeboden aan de gemeenteraad.

RES Drenthe     Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het gaat daarbij om het opwekken van 35 TWh elektriciteit door zonne- en windenergie op land en het beter benutten van bestaande warmtebronnen.  Drenthe wil in 2030 3,45 Terrawattuur (TWh) duurzame energie opwekken. Dat is een kwart van het energiegebruik in Drenthe. Meer informatie over de RES 1.0 van Drenthe is te vinden op www.energievoordrenthe.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.