Lange termijn financiering Sociaal Domein blijft onzeker

Na het debat tussen raad en college in de consulterende vergadering van een week geleden is het voorstel aangepast. Het omstreden voorstel om de wachttijden te laten oplopen is onder andere geschrapt. Maar wat gebleven is, is de onzekere financiële toekomst van het Sociaal Domein.

Martin Rasker (VVD) stelde vast dat er sprake is van een structureel tekort. En structurele tekorten worden volgens de begrotingsregels structureel gedekt. Daarom wilde hij van het college bij de kaderbrief 2019 (mei 2019) inzicht in de structurele dekking van de tekorten Sociaal Domein. Annelies Kleve (D66) riep het college op samen te werken. Zorg dat alle spelers op het veld van het Sociaal Domein de tekorten als hun probleem zien. “Zoek gezamenlijk naar oplossingen.” Bert Wienen (ChrU) legde de nadruk op preventie. Daarvoor is inmiddels 1 miljoen euro uitgetrokken. “Meer preventie is minder kosten achteraf,” was zijn stelling. En hij was van mening dat den Haag met extra geld over de brug moest komen.

Jannie Drenthe (SP) stelde vast dat er sprake was van botte bezuinigingen. De SP heeft in de jaren van voorspoed altijd opgeroepen de overschotten te oormerken als geld voor het Sociaal Domein. En niet een deel van de sociale overschotten over te hevelen naar de algemene middelen. Maar volgens de toenmalige raad en het college was dat niet nodig. Want mochten er ooit tekorten ontstaan op het Sociaal Domein dan werd die tekorten weer uit de reserves aangevuld. “Maar nu die tekorten er zijn, wordt er bezuinigd.” Summer Koster (GrL) vroeg zich af hoe het verder moest met het Sociaal Domein. In het stuk van het college is geen sprake van een financiële onderbouwing, geen sprake van uitgewerkte scenario’s, geen inzicht hoe de voorstellen uitpakken. “Wij willen een meer gedetailleerd plan.” Cindy Vorselman (PvdA) stelde vast dat de voorstellen in het gunstigste geval 2 miljoen euro opbrengen en dat is te weinig om het geraamde tekort van ca. 5 miljoen euro te dekken. En het ontbrak volgens haar aan een duidelijke visie en het einddoel is niet duidelijk. En er was volgens haar geen zicht op samenhang. Kortom, de PvdA fractie is nog niet overtuigd. Henk Santing (PLOP) pleitte voor meer preventie, want dat bespaart kosten. Ook Clemens Otto (50+) wilde meer aandacht voor preventie om zo de kosten terug te dringen. Anna Hendrikse (CDA) riep op om meer te lobbyen in Den Haag om een ruimer budget af te dwingen voor het Sociaal Domein. Het verminderen van het aantal zorgaanbieders, zoals het college wil moet de keuze vrijheid van cliënten niet aantasten, betoogt Hendrikse. Ook riep zij op tot meer samenwerking in de keten. “Kosten kunnen bespaard worden door een betere samenwerking in plaats van de zorg te beperken.” Zij bepleitte een regelmatige rapportages aan de raad over de effecten van de maatregelen. Een goede informatie aan de bewoners over het effect van de maatregelen. Duidelijk maken waar cliënten terecht kunnen voor welke zorg. En geen wachtlijsten!     

Wethouder Harmke Vlieg betoogde dat er keihard gewerkt werd om alles in het werk te stellen te tekorten weg te werken of in ieder geval zo klein mogelijk te houden. Iedereen zit op het vinkentouw om te kijken wat kan beter en wat kan goedkoper. En er wordt inderdaad stevig ingezet op preventie. Vorig jaar is er geld vrijgemaakt om te experimenteren. Dit alles leidt tot meer aandacht voor gezinnen, meer aandacht voor eenzaamheid, betere samenwerking met huisartsen en scholen, gesprekken met inwoners. Ook wethouder Vlieg onderstreepte de noodzaak tot een goede samenwerking in de keten. Ook provinciaal wordt er stevig samengewerkt.

Na het debat werd de vraag om instemming gevraagd met het beleidskader. Er waren 32 raadsleden aanwezig. Voor stemden PLOP, GrLinks, ChrU en VVD, 16 stemmen. Tegen stemden CDA, 50+, PvdA, SP, en D66 ook 16 stemmen. De stemmen staakten. Daarom wordt dit voorstel de volgende raadsvergadering weer in stemming gebracht.

Deze stemming maakt in ieder geval duidelijk dat het beleid van wethouder Vlieg niet breed gedragen wordt!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.