Menu Sluiten

Kostenbewust omgaan met Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen (G.R) zijn afspraken tussen gemeenten om bepaalde beleidsterreinen samen uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn GGD (de gezondheidszorg), GKB (schuldhulpverlening), WPDA (sociale zaken werkgelegenheid), RUD (milieutoezicht) en VRD (veiligheidsregio Drenthe). Het en blijft voor raadsleden lastig daar grip op te krijgen te houden.

Een GR is een samenwerking tussen meerdere gemeenten. Maar niet alle gemeenten willen hetzelfde. In de zogenaamde kaderbrief krijgen raadsleden inzicht in de begrotingsplannen voor volgend jaar. Zij kunnen door middel van zienswijzen kenbaar maken wat zij anders willen. Het college stelde voor om in te stemmen met de kaderbrieven.  

Uiteraard hadden verschillende fractie nog de nodige op- en aanmerkingen over GR.en. Twee zaken sprongen er echter uit.

1% bezuinigen     Henk Santing (PLOP) diende, mede namens het CDA en 50+, een motie in waarin het voorstelde de gemeentelijke bijdragen aan de GR.en met 1% te verlagen. Om zo het financiële herstelplan voor Assen te ondersteunen. Vooral de VVD fractie vond dat te rigoureus en wilde dat per GR gekeken zou worden waar nog financiële rek zat. Wethouder Mirjam Pauwels zei dat er binnen de GR.en ook werd gekeken naar besparingen. Het punt is dat dat met de medebestuurders uit andere gemeenten moet worden afgestemd. De generieke korting die in de motie wordt voorgesteld wees zij van de hand. Per GR bekijken waar besparingen mogelijk zijn. Santing stelde vast dat het college al actief bezig was met de financiën van de GR.en en besloot de motie aan te houden.

Veiligthuis     Veiligthuis is een onderdeel van de GGD Drenthe die zich richt op het voorkomen van en opvangen van slachtoffers van huiselijk geweld. Het afgelopen jaar is het aantal hulpvragen erg gestegen. “Maar de financiën zijn niet meegestegen,” zegt Martine Deen (lstDeen). Zij diende een motie in om de minister te bewegen meer geld beschikbaar te stellen. Wethouder Pauwels zegt dat meerdere regio’s april 2019 al een bericht gestuurd heeft naar het ministerie dat het geld ontoereikend was. Eén en ander heeft er toe geleid dat er een onderzoek in gang is gezet naar de verhoogde instroom. “Dit onderzoek is in een afrondende fase. De uitkomst zal als basis dienen voor eventuele extra financiële middelen.” Deen stelt vast dat er achter de schermen aandacht voor het probleem is en besluit de motie aan te houden.

De gemeenteraad stemt in met alle kaderbrieven van de Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente Assen in deelneemt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.