Menu Sluiten

Kerken open voor Oekraïne op woensdagmiddag

De rooms-katholieke parochiekerk en de protestantse Jozefkerk in het centrum van Assen zijn op woensdagmiddag 9 maart opengesteld. Dit in reactie op de oorlog in Oekraïne. Iedereen kan vrij binnenlopen om een kaarsje te branden, in stilte te bidden of een boodschap achter te laten.

Foto © Omroep Assen

Volgens de voorgangers, pastor Henyer Garcia en stadspredikant Bert Altena, zijn veel mensen begaan met de situatie. Altena zegt: “We merkten, toen we vorige week de kerk openstelden, hoeveel mensen zich betrokken voelen. We willen iedereen de komende tijd ook graag gelegenheid geven om elkaars onmacht te delen en kracht en moed te putten uit het gebed of door een kaarsje aan te steken”.

Daarnaast zijn de kerken en kerkleden actief betrokken bij diverse hulpacties voor Oekraïne. Als het nodig is, zullen ze zich ook inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Garcia stelt dat de kerken onderling contact houden en er afstemming is met het gemeentebestuur. Dat toont de saamhorigheid in onze stad.

De parochiekerk (Dr. Nassaulaan 3) is op woensdagmiddag open van 13.00-15.00 uur. De Jozefkerk (hoek Zuidersingel-Collardslaan) aansluitend van 15.00-1700 uur. Aan het eind van de middag wordt daar een kort gebedsmoment gehouden waaraan voorgangers van verschillende kerken in de komende weken meewerken.