Menu Sluiten

Jong in Assen: wat doet de gemeente voor jongeren?

Ruim 8000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar wonen in Assen. Met allemaal verschillende opleidingen, hobby’s, meningen en ideeën. Maar over één ding zijn veel jongeren het eens: er is weinig te doen in Assen. In de serie ‘Jong in Assen’ onderzoeken we wat er is en wat er mist in Assen. Deze keer bespreken we de rol van de gemeente Assen. 

Door: Romy Posthumus en Esmée Söllner

De gemeente. Het is al vaak genoemd door de jongeren, ondernemers en initiatiefnemers. Naast het vergeven van vergunningen en subsidies, zijn zij ook druk bezig met wat ze voor jongeren kunnen betekenen. Zo is er binnen de gemeente een werkgroep opgericht die gaat over de jongeren in Assen.

Samen om tafel 

De werkgroep bestaat uit bijna alle partijen die ook in de gemeenteraad zitten, behalve het CDA. Voorzitter Dennis Klingenberg (D66): “We wilden graag weten wat er in Assen te doen was voor de jeugd. De werkgroep is opgericht om alles omtrent jongeren in kaart te brengen.” Daarnaast wil de werkgroep dat jongeren graag meewerken en meehelpen om samen beleid te maken. 

Klingenbergen: “Wij willen samen met de jongeren om tafel zitten. Hoe zien zij Assen en wat kunnen wij als gemeente doen. Er is al een financiële pot om initiatieven van de jongeren van de grond te krijgen. Er zijn dus al mogelijkheden voor de jeugd om een idee op te starten, maar dan moeten ze wel zelf aankloppen bij de gemeente.”

‘Als tien jaar bezig’

Harriët van Es (PvdA) snapt dat de jongeren het vertrouwen in de gemeente verloren zijn. “Dit kwam er niet, dat kwam er niet. Wij willen met de werkgroep ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkomt en dat de jeugd ook het vertrouwen krijgt. Want als er over jongeren wordt gesproken, gaat het altijd over vandalisme, hangjongeren en rellen. Het is niet goed of het deugd niet.”

Van Es is van mening dat het wel goed komt. “Het overgrote deel wil gewoon graag samen zijn, Geef deze groep het voordeel van de twijfel. Ik ben al tien jaar bezig met dit onderwerp en al tien jaar lang krijgen we dezelfde antwoorden. Ik ben ervan overtuigd dat je ze een kans moet geven en dan komt het allemaal wel goed. Geef ze dat vertrouwen terug.”

‘We willen meedenken’

Wethouder Jan Broekema (SP) is onder andere verantwoordelijk voor jeugd. Jongeren en welzijn valt onder zijn portefeuille. De gemeente is de laatste twee jaar hier druk mee bezig. Ze willen graag meedenken en meewerken. Ook Broekema hoort uit verschillende wijken in Assen dat jongeren een plek missen om elkaar te ontmoeten. Een terechte opmerking volgens hem, ook al is het nu wel ingewikkeld met de coronapandemie. Maar de gemeente wil jongeren wel ruimte geven om zo’n plek te creëren.

(tekst gaat verder onder de foto)

De gemeente is de laatste jaren druk bezig voor jongeren in Assen
Foto © Omroep Assen / Romy Posthumus

Broekema: “We willen graag meedenken. Een goed voorbeeld daarvan is El Padrino. Wij hebben als gemeente meegedacht in de locatie, hoe ze met de buurt kunnen omgaan, maar we bieden ook geld en een locatie aan.” Faciliteren in een ruimte voor een kroeg of club doet de gemeente niet, dat ligt bij de ondernemers in Assen. De wethouder wil wel meedenken om evenementen te organiseren, want als gemeente zijn ze voor het algemeen belang en willen dan ook breed kijken. 

Verschillende onderzoeken

Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar jongeren. De rekenkamer doet een onderzoek naar de behoefte die er is bij de jeugd en of dit past bij het huidige beleid. Het andere onderzoek is in samenwerking met Vaart Welzijn. Zij doen onder andere een scholentour. Ze gaan bij alle scholen langs om met jongeren in gesprek te gaan. Wat zijn de thema’s die leven, wat mist de jeugd in de stad. Op deze manier hopen ze ambassadeurs te krijgen die mee willen praten in de gemeente over wat voor hun belangrijk is. 

De gemeente gaat hierop verschillende stappen ondernemen, vertelt Broekema. “Ik denk dat er al veel concreet gebeurd. Er zijn allerlei activiteiten in de wijken en we bieden ruimte aan verschillende activiteiten als daar behoefte aan is. Er is geld en ruimte voor initiatieven voor jongeren, als die zich bij ons melden met een idee. Het is maatwerk en dat maakt het soms ook lastig. Daar proberen wij de ruimte voor te bieden.” Maar de gemeente kan niet alles doen. Ze krijgen hulp van verschillende organisaties in Assen, zoals Vaart in Assen, Vaart Welzijn en de jongerenwerkers in de wijken. 

Volgens Broekema is er in Assen al heel veel aanbod en is er veel mogelijk op het gebeid van sport, cultuur en welzijn. Maar hij is van mening dat er nog veel stappen te zetten zijn en hoopt dit samen met de jongeren te doen: ‘Samen in beweging’.

In deze serie hebben wij geprobeerd om verschillende initiatieven en partijen die te maken hebben met jongeren in Assen te spreken. Of hiermee de discussie is geëindigd? Waarschijnlijk niet, want deze altijd blijven doorgaan. Maar misschien zijn er een aantal vragen beantwoord

De serie ‘Jong in Assen’ bestaat uit vier afleveringen en is een samenwerking van Omroep Assen en RTV Drenthe. De vorige afleveringen zijn gepubliceerd op 12 januari, 19 januari en 26 januari.