Menu Sluiten

Inkomstenderving gemeente door Haagse regelgeving

Als de Omgevingswet [Omgw] en de wet Kwaliteitsborging Bouwen [wKB] in werking treden vervallen bepaalde gemeentelijke taken en de daarbij behorende leges. Maar de gemeente krijgt wel de mogelijkheid om nieuwe leges te heffen en zo de gederfde inkomsten te compenseren.       

De verlaagde inkomsten worden veroorzaakt omdat in de Omgw bepaalde activiteiten niet meer vergunning plichtig zijn. Een deel van de taken uit de wKB zal door particuliere bedrijven worden gedaan. Maar de gemeente krijgt wel de mogelijkheid om milieuleges te heffen voor vergunningplichtige milieubelastende activiteiten. Ook krijgt de gemeente de mogelijkheid om voor het zogenaamde Omgevingsoverleg, als onderdeel van de Omgevingswet, leges te heffen. Per saldo gaat het om een inkomstenderving van ongeveer € 360.000

De uitwerking van het heffen van de nieuwe leges zal later aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Buurgemeenten     Gerrit Jan Panhuis (VVD) was bang dat deze extra leges bedrijven naar andere gemeentes deed vluchten. Hij stelde voor afspraken te maken met aangrenzende gemeenten. Wethouder Karin Dekker was niet bang voor verhuizingen. Alle gemeenten gaan die leges heffen en er worden Drenthe breed afspraken over gemaakt. Of er ook provinciegrens overschrijdende afspraken zijn gemaakt was haar niet bekend.

Leges als drempel?     Alinda Bornkamp (D66) riep het college op de leges voor het Omgevingsoverleg laag te houden. Het moet geen drempel houden die mensen tegenhoudt. Wethouder Dekker betoogde dat de door de ambtenaren geleverde werkzaamheden moeten worden betaald. Dus de gemeente ontkomt er niet aan leges te heffen. Doen we dat niet via de weg van deze leges dan moet het met algemene maatregelen zoals verhoging OZB.

Vervuiler betaalt     Het heffen van leges voor vergunningen voor milieubelastende activiteiten sprak Hans Marskamp (GrL) zeer aan. Het paste in de opvatting van zijn partij dat de vervuiler moet betalen.

Het heffen van leges voor vergunning plichtige milieubelastende activiteiten en leges voor het Omgevingsoverleg zal de volgende week als hamerstuk geagendeerd worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.