Menu Sluiten

Inclusie krijgt volle aandacht in de Asser gemeenteraad

De gemeenteraadsvergadering viel in de Week van de Toegankelijkheid. Voor wethouder Jan Broekema aanleiding om hiervoor aandacht te vragen en een overzicht van de stand van zaken te geven. Jacquelien van der Meer sprak als ervaringsdeskundige de raad toe.

Wethouder Broekema deed verslag van de wandeling die die middag in het kader van de Week van de Toegankelijkheid in de stad was gehouden. Samen met betrokkenen werd vastgesteld wat er goed gaat en waar de gemeente Assen nog meer aandacht aan moet besteden om de toegankelijkheid te verbeteren. Broekema maakt de aanwezigen attent op een app die gesproken taal direct omzet in geschreven taal. Dat betekent dat slechthorenden met behulp van hun smartphone beter mee kunnen doen. Onderzocht wordt of deze techniek ook te gebruiken is om de live-uitzendingen van de raadsvergaderingen te ondertitelen. Met de raad is afgesproken een inclusieparagraaf aan de raadsvoorstellen toe te voegen. Er wordt door de ambtelijke organisatie hard gewerkt om dit te realiseren.  

Wat kan beter     Mw. Jacquelien van der Meer wees de raadsleden op een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Het taxivervoer vertoonde volgens haar nog te veel haperingen. Het taxivervoer is uitbesteed aan Connexxion. Dat is een grote vervoerder die zich richt op het vervoer van A naar B. Maar bij inclusief-vervoer gaat het om details en maatwerk. De Connexxion-taxi komt vaak te laat of het vervoermiddel dat gestuurd wordt is niet geschikt om de betreffende persoon te vervoeren.

Ook het zelfstandig wonen staat onder druk. Wooncorporatie Actium loopt te veel achter de feiten aan. Bovendien worden er in de appartementen die oorspronkelijke bedoeld waren voor senioren en mensen met een beperking tegenwoordig ook jongeren gehuisvest. Waardoor de oorspronkelijk bewoners zich niet meer thuis en op hun gemak voelen vanwege de overlast.  

Vaak zijn onze appartementen het laatst aan de beurt als het gaat om sneeuwvrij maken. Het gevolg is dat mensen soms gedurende enige weken hun huis niet uit kunnen. De toegankelijkheid laat dan zeer te wensen over!

Gesprek     Na de woorden van mw. Van der Meer zei de wethouder dat de contacten met de betreffende organisatie goed is. Op korte termijn staat er weer een overleg gepland. “We gaan de problemen samen oplossen,” benadrukte wethouder Broekema.