Menu Sluiten

Inclusie Agenda een stap naar ASSEN VOOR IEDEREEN

Ook mensen met een handicap moeten op voet van gelijkheid kunnen meedoen in de samenleving. Omdat te bereiken moet bij het maken van beleid rekening worden gehouden met mensen met een beperking. In de Inclusie Agenda Assen voor iedereen is vastgelegd hoe dit geleidelijk verwezenlijkt wordt.

Het actieprogramma richt zich op de toekomst. De bestaande belemmeringen zullen binnen de bestaande budgetten worden aangepakt. Aanvullend is voor de komende jaren jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld. Het zal duidelijk zijn dat er nog een lange weg te gaan is. Maar over het algemeen waren de raadsleden tevreden over de aanpak.

Maatwerk     Lian Heijs (ChrU) vroeg het college in het kader van de vergrijzing ook aandacht te hebben voor mensen met dementie. Wethouder Jan Broekema zei dat binnen de gemeente al veel aandacht is voor dementie. “Maar bij het opstellen van de uitvoeringsagenda zal daar aandacht aan besteed worden.” Cindy Vorselman (PvdA) benadrukte het belang van het betrekken van de doelgroep. Zij pleitte ervoor om bij verbouwingen en reconstructies de doelgroepen vooraf te raadplegen, “zodat dure aanpassingen achteraf voorkomen worden.” Wethouder Broekema zei dat deze werkwijze voor de aanpak van het Koopmansplein al is toegepast. Bij opstelling van de agenda is er volgens Vorselman vooral gesproken met een selectie uit de doelgroepen. “Raadplaag ook belangenvereniging, die weten wat er speelt,” was haar advies aan het college. En ga als college uit van, “niet beslissen over ons, zonder ons.” Volgens haar is niet iedereen met een beperking kwetsbaar, dus “lever maatwerk.”

Onderwijs     Gerrit Jan Panhuis (VVD) verbaasde zich erover dat er geen aandacht is voor het onderwijs in de Inclusie Agenda. Hij wilde weten of het uitvoeringsprogramma terugkomt in de raad. De wethouder zei dat “het onderwijs daar zelf over gaat.” Maar aan onderwijs en sport zal het college bij de uitvoering zeker aandacht besteden. Het uitvoeringsprogramma komt in principe niet in de raad, maar “de evaluaties wel.”

Tony Neijenhuis (GrL) vroeg aandacht voor de toegankelijkheid van de raadsvergaderingen en de website voor mensen met een beperking. Hij stelde ondertiteling voor. Wethouder Broekema zei dat er veel aandacht zal worden besteed aan de communicatie, omdat een goede uitvoering daar mee valt of staat.

Ondernemers     Jannie Drenthe (SP) riep ook op tot contacten met de betreffende groepen. Zij vroeg het college ook zich te richten jongeren met een handicap, “omdat die zich eenzaam voelen.” In de agenda wordt gesproken over winkeliers, maar dat moest volgens haar breder getrokken worden naar alle ondernemers. “Dus bijvoorbeeld ook sportscholen.” De wethouder betoogde dat er al goede contacten zijn met de ondernemers. Er is een stimuleringsregeling en er zijn ook afspraken over de openbare toiletten.

In de raadsvergadering van 19 november moet de raad een besluit nemen. Maar het lijkt erop dat de Inclusie Agenda raadsbreed zal worden aangenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.