Menu Sluiten

In gesprek met de lijsttrekkers: Cindy Vorselman-Derksen van de PvdA

Omroep Assen houdt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen persoonlijke interviews met alle lijsttrekkers. Met vandaag Cindy Vorselman-Derksen van de PvdA

Cindy Vorselman-Derksen

Foto © Omroep Assen / Batul Ashoti

Cindy Vorselman-Derksen kreeg al op jonge leeftijd van haar ouders mee hoe essentieel werk voor mensen is. Ze groeide op in een vakbond gezin met een moeder die voor het GUO werkte, de voorloper van het UWV. Zo zag ze hoe elke vrijdag mensen die werkloos waren langskwamen om hun werkloosheidsbriefjes in te leveren. “Ik heb toen heel veel gezien en als kind ook meegekregen hoe belangrijk het voor mensen is om werk te hebben. Wat ik in mijn werk nu vooral doe is zorgen dat mensen werk houden. Dat ze niet ziek worden van het werk, dat ze ernaar terug kunnen keren, dat ze daarmee een inkomen houden en dat ze uiteindelijk geen uitkering aan hoeven te vragen. Dat is gewoon heel dankbaar werk.”

Naast haar raadswerk is Vorselman ook nog bedrijfsarts en medisch directeur bij de arbodienst in Friesland. Dit doet ze 32 uur in de week. De combinatie van deze twee functies noemt ze zelf de grootste uitdaging, want beide banen vragen veel van haar. Het feit dat zij en haar man geen kinderen hebben, maakt het echter wel makkelijker om de posities tegelijk te bekleden.

Oude idealen

Samen met haar man besloot Vorselman in 2003 lid te worden van de PvdA. Zij vonden dat de partij de beste toekomstvisie had. Dat deze op een gegeven moment de verkeerde kant op dreigde te gaan, geeft ze ook toe. “We hebben ons echt wel een aantal keer achter de oren gekrabd en ons afgevraagd, is dit wel de weg die we moeten nemen? Gelukkig merk ik wel dat op dit moment de fractie in de Tweede Kamer, en ook de fractie hiervoor, weer de oude weg teruggevonden heeft. Alleen zitten we er met een hele kleine fractie. Dat maakt dat je toch een stuk minder voor elkaar krijgt, dan toen we één van de grote spelers waren.”

Tot afgelopen raadsperiode was de partij altijd de grootste in Assen. Met twee zetels behoort de fractie nu echter tot één van de kleinere partijen in de raad. Een trend die in het hele land te zien is. “De PvdA wordt helaas steeds minder gezien als een partij die dingen voor elkaar krijgt, blijkbaar. Terwijl wij ontzettend hard ons best gedaan hebben en nog steeds doen. ”

Jongeren en laaggeletterden

De afgelopen jaren heeft de partij zich hard gemaakt voor verschillende zaken in de raad. Sommige dingen kwamen echter maar moeizaam van de grond. Zo is er nog altijd te weinig te doen voor de jeugd in de stad. Hoewel er in de loop van de jaren verschillende initiatieven langs zijn gekomen. Slaagden deze niet. Tot El Padrino. Een eerste stap in de juiste richting voor de jongeren in de stad. Hierop kan verder gebouwd worden, meent Vorselman.

Daarnaast blijft de PvdA zich inzetten om het aantal laaggeletterden in de stad omlaag te krijgen. Zij streven ernaar om driehonderd mensen per jaar te bereiken. Een ambitieus voornemen aangezien in 2021 het streefgetal, dat al naar beneden was geschroefd, van honderd niet is gehaald. “Het ambitieniveau van het college is de afgelopen jaren, ieder jaar, naar beneden bijgesteld. Wij blijven maar roepen: dat kun je niet maken. Je kunt deze groep niet loslaten. Bij laaggeletterdheid denken mensen heel vaak aan ouderen die het nooit goed geleerd hebben, maar op dit moment komt een veel te groot deel van de jongeren onvoldoende geletterd van school af. Dus die zullen heel veel moeite houden in hun leven om dingen te lezen, te schrijven of formulieren in te vullen.”

Wonen

Naast meer aandacht voor jongeren wil Vorselman, als de PvdA in het college komt, meteen aan de slag met wonen. Als het aan de partij ligt krijgt de gemeente de regie over de woningbouw, maakt zij jaarlijks bekend hoe zij haar rol hierin vervult en welke taken zij daartoe zal hebben. Volgens Vorselman is dit nodig om snel te kunnen veranderen. “Op dit moment is het gebruikelijk dat de gemeente eens in de zoveel jaren een woononderzoek doet en een woonvisie ontwikkeld. Daar staan hele goede dingen in. Een visie moet je vooral voor de langere termijn maken. Maar het is wel goed om telkens te blijven bekijken: zitten we op het goede spoor om die visie uitgevoerd te krijgen? Er kunnen in korte tijd zoveel zaken veranderen, dat het goed is om zo’n visie bij te stellen. Wij pleiten ervoor om dat ieder jaar te doen en niet iedere vier à vijf jaar. Op die manier kun je ook wat sneller kunt gaan schakelen. Visies zijn goed. Alleen flexibel en snel kunnen schakelen wanneer het nodig is, is wel van belang. En dat geldt niet alleen voor wonen.”

Maar de vraag is nu ook of de bouwplannen die er al liggen voor de gemeente uitgevoerd kunnen worden. “Een minister die van bovenaf aangeeft; jullie moeten vijfduizend huizen gaan bouwen. Dat is mooi, maar waar halen we het geld vandaan? Hoe zorgen we ervoor dat de procedures sneller gaan lopen? Daar zit volgens mij op dit moment de grootste vertraging. Nog even afgezien van de bouwbedrijven die de mensen niet hebben om de huizen te bouwen. Er zitten ook een aantal hele praktische problemen in het snel kunnen bouwen.”

Hiervoor heb je genoeg MBO-bers nodig. Volgens Vorselman moeten we in Nederland dan ook af van het idee dat iedereen met het hoofd moet werken. “Met je handen werken is zo dankbaar. Je ziet wat je maakt.”

Coalitie

Op de vraag met welke partijen zij in het college wil zitten, geeft Vorselman heel voorzichtig antwoord. “Wat ik graag zou willen, is met partijen in het college komen waar we goed mee kunnen overleggen. Waar we elkaar vinden op hoe kijken we naar de mens en de wereld. En dat we ook samen dingen voor elkaar krijgen.”

Met sommige partijen is het lastig gebleken om op dezelfde lijn te komen, geeft ze toe. “Als je totaal verschillend tegen dingen aankijkt, is het heel erg lastig om elkaar te vinden. Dus dan moet je daar hele goede gesprekken over voeren. Het kunnen rekenen op elkaar. Weten dat als ik deze stap zet, hoe die ander daar instaat. En dat je daar in goede gesprekken, gewoon goed uit gaat komen. Wanneer je in een college komt, moet je met elkaar ook tot uitvoering van je plannen kunnen komen. Dat betekent dat je moet samenwerken. Dat betekent dat je elkaar wat moet gunnen en geven. En dat gaat wederzijds.”

Het gehele interview met Cindy Vorselman-Derksen is hier te beluisteren. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14, 15 en 16 maart.

Luister dinsdag (15 februari) naar het interview met Ronald Witteman van CDA om 19:00 uur.