Menu Sluiten

In gesprek met de lijsttrekkers: Henk Santing van Stadspartij PLOP

Omroep Assen houdt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen persoonlijke interviews met alle lijsttrekkers. Met vandaag Henk Santing van Stadspartij PLOP. 

Lijsttrekker Henk Santing 

Foto © Stadspartij PLOP 

Door: Gert van Enk 

Henk Santing komt uit Zwolle, heeft aan vaderskant family roots rond het Drentse Ruinen, studeerde in Groningen, werkte eerst in Den Haag en ‘kwam in 1990 thuis in Assen’. Zijn eerste actieve bemoeienis met de politiek, die hij benoemt als ‘links van het midden’, stamt uit zijn studietijd.

Ouderplatform

Santings maatschappelijke betrokkenheid geeft hij al jaren vorm in diverse organisaties van ouders van kinderen die niet direct aansluiting kunnen vinden binnen het huidige onderwijssysteem. Daarbij zijn aandacht voor structuur en het herkennen van wat deze kinderen nodig hebben van belang. Santing wil dat ouders sterker worden gemaakt om het onderwijs aan te spreken op wat goed is voor hun kinderen. In Den Haag heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van wetgeving voor recht op toegang tot het MBO. Tijdens het geven van een oudercursus werd hem gevraagd of hij voor PLOP op de lijst zou willen. Dat was in 2018. Sinds die tijd is de politiek voor Santing zijn werk.

Stad op Eén

Stadspartij PLOP, nog steeds ‘logisch’ en ‘oprecht’, maar zich nu wat eigentijdser presenterend als ‘Politiek Lokaal Onafhankelijke Partij’, voert als slogan: ‘Stad op Eén’. De partij wil maatschappelijk betrokken zijn, niet per se ergens ingedeeld als links of rechts. “Om sociaal te zijn, hoef je niet links te wezen”, aldus Santing, die ook vindt dat Den Haag meer aandacht moet geven aan wat er op lokaal niveau gebeurt.

In de gemeenteraden moeten Haagse beslissingen vaak rechtgebreid worden, zoals de wet op flexwerken en de ontkoppeling van AOW en minimumlonen. ‘Stad op Eén’ betekent voor Henk het vertrekpunt bij alles wat de lokale overheid aan besluiten neemt. Dat vertrekpunt ontbrak volgens de lijsttrekker in de samenwerking binnen de coalitie die vier jaar geleden tot stand kwam. Eén van de redenen waarom PLOP na amper twee jaar de stekker eruit trok.

Open bestuursakkoord op hoofdlijnen

PLOP ging destijds voor een open bestuursakkoord op hoofdlijnen met maximale ruimte voor de gemeenteraad om echt mee te praten. Dat werd hem niet. Op de vraag of PLOP toch niet beter had kunnen blijven zitten, is het antwoord resoluut: “We werden geleefd in plaats van een bijdrage te kunnen leveren!” Het was voor Assen een financieel gezien moeilijke tijd. Het college schraapte hier en daar wat weg uit de zorgkosten, maar haalde vooral miljoenen uit de reserves voor een kloppende begroting.

PLOP had het graag meer willen zoeken in efficiënter en goedkoper inregelen, benaderen en bedienen van de zorg, maar kreeg daarvoor geen gehoor. Gemeentelijke belastingen werden gebruikt om kosten te dekken, met als voorbeelden een stijging van de OZB met 10% en een verhoging van de toeristenbelasting in en rond de TT-week. Volgens Santing geen goede manier van omgaan met je ondernemers, je gasten en met de naam van de stad.

Wèl bereikt

Tijdens deelname in het college van B&W heeft PLOP zich effectief sterk gemaakt voor gratis parkeren in de avonduren. En aan het einde van de rit is er structureel geld gegaan naar het Drents Museum, het ‘pareltje van de stad’ volgens Santing. Ook heeft PLOP succes gehad met het op de agenda zetten van een nieuw openluchtzwembad. Samen met PvdA en GroenLinks werd bovendien de samenwerking tussen gemeente en onderwijs versterkt voor de aanpak van laaggeletterdheid. Verder is ervoor gezorgd dat BKR-gelden uit Den Haag nu goed besteed worden, recent onder meer door het faciliteren van Kunstpodium Campis.

Assen richting 2050

Voor PLOP is het Assen van 2050 wel wat groter dan nu, maar zal nog steeds die gemoedelijkheid hebben waardoor het prettig leven is in Assen, “met wijken waar reuring is.” Er staat een openluchtzwembad en er is ook nog steeds een kazerne. “Want daar is Assen mee getrouwd”, zo zegt Santing. Om zover te komen is het nodig dat de inwoners de kwaliteiten die Assen nu al heeft herkennen, meer dan genoeg om verder te ontwikkelen. De kwaliteit van de leefomgeving begint in de wijken en omvat onder meer goed onderhouden groenvoorzieningen. Op de kortere termijn is wat betreft woningbouw een achterstand in te halen.

De eerste opties daarvoor hebben zich al aangediend op het Acmesa-terrein en in Kloosterveen. PLOP ziet de rol van de gemeente voor de woningbouw vooral in het vrijmaken van grond en in een goede communicatie met woningcorporaties en zelfstandige ontwikkelaars. Dit is nodig om te beantwoorden aan de vraag naar woningen voor jonge stadsgenoten en voor een beleid waarin doorstroming van oudere inwoners voorop staat. Het werken aan leefbaarheid zou in het Havenkadegebied nu al gericht moeten zijn op wonen gecombineerd met vrijetijdsbesteding. Een vaste plek voor jongeren inclusief poppodium en uitgaansgelegenheden.

Veiligheid

Het op zichzelf ‘vage begrip’ van veiligheid in de stad kan wat betreft PLOP heel concreet gemaakt worden: burgers moeten weer leren om elkaar aan te spreken op hufterig gedrag in combinatie met doelgerichte handhaving en – indien nodig – meer camera’s in de stad. De gemeente kan een proactieve rol spelen via voorlichting op scholen, net zo goed als door het tijdig legen van vuilnisbakken in de binnenstad voordat een koopzondag begint. Kleine, maar belangrijke stappen. Desgevraagd blijken ook andere partijen de PLOP-visie op veiligheid te delen, zoals het CDA en D66, ook al wil Santing liever even de verkiezingen afwachten voordat hij uitspraken doet over samenwerking in een nieuw college.

Communicatie

De communicatie over de energietransitie aan de bewoners van Kloosterveen was een voorbeeld van hoe het niet moet. Om dat beter te doen, ziet PLOP voor zichzelf een rol als luisterend oor en spreekbuis voor de bevolking. “De gemeente moet met mensen praten in plaats van over mensen”, aldus Santing. Daarmee wordt een sfeer van wantrouwen voorkomen. “Stemmen op PLOP is stemmen op een partij die haar gezond verstand gebruikt, oren en ogen van de stad wil zijn en die haar rug recht houdt. Staan voor wat we zeggen.” 

Het gehele interview met Henk Santing is hier te beluisteren. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14, 15 en 16 maart.

Alle interviews met de lijsttrekkers zijn hier terug te luisteren. Luister ook naar onze debatten met alle partijen die meedoen aan de verkiezingen in Assen.