Menu Sluiten

In gesprek met de lijsttrekkers: Bouke Weening van de ChristenUnie

Omroep Assen houdt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen persoonlijke interviews met alle lijsttrekkers. De eerste lijsttrekker is Bouke Weening van de ChristenUnie.

Foto © Omroep Assen / Romy Posthumus

Bouke Weening is 36 jaar en is geboren in Friesland. Dit is te merken, want op de vraag ‘Assen is de mooiste stad van het Noorden’ is een twijfeling te horen. Weening heeft in alle drie de noordelijke provincies gewoond en is 13 jaar geleden in Assen neergestreken. Hier woont hij met zijn drie zoons en vrouw. Hij houdt van zaalvoetbal en ‘oude’ muziek.

Erfenis van vader

Sinds een jaar is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij noemt het zelf een ‘erfenis van zijn vader’. De vader van Weening is al 20 jaar gemeenteraadslid in Friesland en hij is dus opgegroeid met de lokale politiek. “Van mijn jeugd herinner ik vooral dat hij veel avonden weg was, hij had daarnaast ook nog een eigen onderneming.”

In Assen werd Weening eerst campagneleider van de ChristenUnie. Nu is hij lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Weening heeft nooit getwijfeld over een andere politieke partij. “Ik schaar me volledig achter de ChristenUnie an sich. Natuurlijk ben je het niet eens met alle standpunten. Maar ik vind het belangrijk dat de ChristenUnie het maatschappelijk belang ziet en ik wil ook voor deze schepping zorgen.” Dat draagt de ChristenUnie beter uit dan het CDA, vindt hij.

Grootste partij

De ChristenUnie staat voor ‘samen recht doen’, vertelt Weening. “Luisteren naar inwoners en er voor hen zijn.” In Assen is de ChristenUnie een echte bestuurderspartij. Met vijf zetels is het daarbij de grootste en had de partij in 2018 de verantwoordelijkheid om de coalitie te vormen.

Dat is een klein smetje, vindt Weening. “Want de eerste coalitie heeft het niet gered. We begonnen met vier partijen en drie wethouders zijn gestopt.” De ChristenUnie voelt zich daar verantwoordelijk voor. Maar Weening kijkt ook positief terug op de afgelopen jaren. “We hebben twee rare jaren gehad door corona. Assen heeft elkaar weten vast te houden. We zijn een sociale stad gebleven.”

Jongeren en wonen

Hij noemt als voorbeeld de tijdelijke opvang van vluchtelingen een aantal maanden geleden. “Alle partijen in Assen reageerden positief. Er was weinig wanklank.” Weening vindt het belangrijk dat vluchtelingen die nergens anders heen kunnen, een plekje kunnen krijgen in een stad als Assen. Maar, benadrukt hij, er is natuurlijk wel altijd een grens. De ChristenUnie is volgens Weening een partij die doet wat ze zegt. Een partij waar je op kan bouwen, ook de komende jaren. 

De partij heeft genoeg plannen voor de komende vier jaar: “We moeten meer doen voor de jeugd”, begint Weening. “Ze zoeken plekken om heen te gaan en daar moeten we wat aan doen.” Weening wil dat jongeren hier blijven wonen, daar zijn huizen voor nodig. En niet alleen voor jongeren, er ligt volgens hem een grotere woningopgave. “We moeten sneller bouwen in Kloosterveen en ervoor zorgen dat we meer woningen bouwen zodat we meer doorstroming krijgen.”

Duurzaamheid en eenzaamheid

En bij het bouwen van woningen is duurzaamheid ook een belangrijk thema in het programma van de ChristenUnie. Weening gelooft erin dat Assen in 2050 gasvrij kan zijn. “We willen stoppen in Groningen en niet afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus dan moeten we die stap nemen. De komende tijd moeten we kijken welke realistische stappen we kunnen nemen.” Weening benadrukt daarbij dat het belangrijk is om per wijk te kijken naar de mogelijkheden zodat het voor elke inwoner behapbaar is.

Weening woont met veel plezier in de stad en hoopt dit plezier over te dragen naar andere inwoners van de gemeente. “De afgelopen twee jaar heeft gaten geslagen in de stad. De eenzaamheid onder jongeren en ouderen is toegenomen. Daar moet de focus liggen. Dat de overheid vaker bij en met de mensen is.”

Raadsprogramma

Op de vraag of de ChristenUnie door wil met de huidige coalitie, antwoord Weening stellig ‘nee’. Maar dat wil hij uitleggen. “Ik ga nu niet zeggen dat ik met deze coalitie door wil. Na de verkiezingen willen we kijken. We gaan ook in gesprek met nieuwe partijen en we willen niemand uitsluiten en niemand insluiten. Het wil niet zeggen dat er iets mis gaat met de huidige coalitie”, lacht hij.

Ook staat de ChristenUnie open voor een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord. Bij een raadsakkoord wordt door de hele raad afgesproken wat de onderwerpen zijn waar overeenstemming over is, en waarover niet. Over dat laatste is gedurende de raadsperiode een debat. Een raadsakkoord creëert ruimte voor iedereen om vier jaar lang mee te doen.

Overeenkomsten

“We vulden vorige week de stemwijzer in met de partijen en dan kom je erachter hoeveel overeenkomsten er zijn. De grap dat de basis van het akkoord er al ligt, werd gemaakt.” Weening zou graag willen kijken hoe je als hele raad stappen kunt maken. “Om eerst op basis van de gelijkenissen te kijken en daarna pas naar de verschillen. Elke partij in Assen heeft er het beste voor met de stad. Ga op zoek naar waar je elkaar vindt.”

Het interview met Bouke Weening is hier terug te luisteren. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14, 15 en 16 maart 2021.