In 2050 32.000 gebouwen van het gas af zonder kou te lijden

Nederland moet van het aardgas af. In dat proces spelen gemeentes een belangrijke rol. Gisteravond sprak de gemeenteraad consulterend over de Startnotitie Transitievisie Warmte, waarin het college het proces schetst hoe de Asser woningen aardgas vrij te maken. Het proces is gebaseerd op besparen, isoleren en hernieuwbaar opwekken.

De gemeenteraad kon zich vinden in de door het college voorgestelde richting. Wel gaven de fracties het college de nodige aanbevelingen mee voor de verdere uitwerking.

Warmtepompen     Hans Marskamp (GrL) kon zich vinden in de voorgestelde marsroute. En hij riep het college uitdrukkelijk op aandacht te hebben voor “haalbaar, betaalbaar en draagvlak.” Hij miste in de voorstellen de aanpak van de buitengebieden. Wethouder Karin Dekker verwachtte dat in het buitengebied de warmtepompen een belangrijke rol zullen spelen.

Waterstof     Bert Homan (VVD) vond dat er in het stuk te weinig aandacht was voor Waterstof. Terwijl in Noord-Nederland juist veel aandacht is voor deze energiedrager, die gebruik kan maken van infrastructuur van het aardgas. Ook miste hij een visie op het eigenaarschap, worden dat de bewoners, de energiemaatschappijen of de gemeente? Ook riep Homan op een goede afweging te maken tussen slopen en verduurzamen. Zowel Hans Marskamp als Alinda Bornkamp (D66) gaven als reactie dat de productie van waterstof ontzettende veel elektrische energie kost. Ook wethouder Dekker benadrukte dat de waterstofproductie veel energie kost en daarom het komende decennium nog geen grote rol zal spelen. Maar de industriële experimenten om die rol te kunnen vaststellen zijn er vooral in Noord-Nederland wel. Het eigenaarschap is volgens wethouder Dekker nog onduidelijk. Het ministerie wil de markt een rol laten spelen, maar de gemeentes zijn van mening dat de infrastructuur een maatschappelijk belang heeft en dus in overheidshanden moet blijven. De warmte of de elektriciteit door de die infrastructuur door markt partijen geleverd worden. Wethouder Dekker zei dat slopen voor particulieren financieel niet aantrekkelijk is. Slopen en duurzaam herbouwen is meer zaak van de bedrijven.

Communicatie en draagvlak     Henri Ploeg (PvdA) legde naast de aandacht voor haalbaar en betaalbaar en waterstof vooral de nadruk op een goede communicatie om zo de burgers mee te krijgen. “Creëer draagvlak voor de kleine portemonnee,” was zijn oproep. “Wij zijn al volop bezig met de gesprekken met bewoners,” was de reactie van wethouder Dekker. Maar door de corona doet zich een bijzonder fenomeen voor. Normaal zijn er inloopavonden, waar over het algemeen de oudere bewoners op af komen. Nu houden we zogenaamde webinars en zitten hele families achter de camera en ook 20-er en 30-ers.

Beschadig geen aardlagen     Ronald Witteman (CDA) wilde van het college weten hoe flexibel de visie is, gezien de mogelijke technische ontwikkelen die er nog aan komen. Bij gebruik van geothermie is “aandacht voor schade aan de aardlagen van grootbelang.”  Wethouder Dekker zei dat de visie iedere 5 jaar zou worden herzien en dat dat de gelegenheid bood de visie aan te passen aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Het onderzoek naar de gevolgen van geothermie heeft alle aandacht.

Kijk verder dan Kloosterveen     Henk Santing (PLOP) vond de visie wat te kortzichtig, omdat alleen werd gekeken naar kloosterveen en de Pilot in de Lariks. Santing betoogde dat er in Assen wijken en buurten zijn met gelijksoortige huizen die in dezelfde tijd gebouwd ook die buurten zouden vanaf het begin aangepakt kunnen worden. Clemens Otto (50plus) stelde vast dat er in de visie werd gesproken over huizen en gebouwen. Gebouwen waren volgend Otto bedrijfsgebouwen. En dat gaf verwarring met het begrip woonhuizen waar deze visie op doelde. Wethouder Dekker zegde toe in de definitieve versie alleen nog over woningen te zullen spreken.

Energie armoede     Jannie Drenthe (SP) vroeg in het kader van de betaalbaarheid aandacht voor het fenomeen “energiearmoede.” Haar oproep was, “combineer de energie transitie met sociale doelen.” Volgens wethouder Dekker heeft de energiearmoede de aandacht. In de pilot in de wijk Lariks wordt ook dat aspect van het gasvrij maken meegenomen. Alina Bornkamp (D66) riep het college op in het transitieproces via Mijn Buurt Assen de bewoners vroegtijdig mee te nemen.    

Warmtecamera’s     Bouke Weening (ChrU) stelde voor warmtecamera’s in te zetten om zo de bewoners attent te maken op de besparingsmogelijkheden van hun huis. Wethouder Dekker kon direct aan het verzoek van Weening voldoen, want de komende tijd gaat er in Assen een warmte-meet-wagen rondrijden.     

Na deze grondige bespreking kan het college aan de slag met de volgende versie van de Transitievisie Warmte.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.