Menu Sluiten

Horecapaviljoen Baggelhuizerplas in 2023 in gebruik

De gemeente heeft de bouw en exploitatie van een horecapaviljoen aan de Baggelhuizerplas gegund aan Evertsen Bouw BV. Met het plan Zand-Erover voldeed het Zwolse bouwbedrijf het best aan de criteria die voor de gunning waren opgesteld.  Wethouder Mirjam Pauwels is enthousiast over het ontwerp. “Het paviljoen is een verrijking voor het gebied, past prachtig in de omgeving. Het voldoet aan al onze verwachtingen. Ik weet zeker dat bezoekers aan de plas blij zullen zijn met deze voorziening.”

Voordat de bouw kan beginnen moet de kavel nog wel bouwrijp worden gemaakt. B en W stellen de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet van 180.000 euro beschikbaar te stellen. Het krediet is bedoeld om onder andere het openbare toiletgebouw dat er nu staat te slopen en het aanleggen van openbare verlichting en een aantal parkeerplaatsen voor minder validen. Ook worden de volleybalvelden verplaatst. De verwachting en de ambitie is dat het paviljoen in 2023 in gebruik wordt genomen.

Duurzaamheid     Het is de bedoeling dat het paviljoen het gehele jaar geopend is. In het ontwerp van KHV Architecten, waarin hout de boventoon voert, is veel aandacht voor duurzaamheid. Het gebouw wordt gasloos, energieneutraal en op de betonvloer na volledig demontabel opgebouwd. Een ander opvallend onderdeel is het dak. Dat wordt groen en voorzien van zonnepanelen. Het grootste deel van de westgevel en de gehele zuidgevel wordt in glas uitgevoerd om een natuurlijke overgang tussen binnen en buiten te realiseren. Daarnaast worden nestkasten en een insectenhotel in het pand geïntegreerd.

Goed toegankelijk     Het gebouw en de toegang zijn zodanig ontworpen dat het ook goed toegankelijk is voor minder validen. De toekomstige exploitant, De Haan Horeca BV, gaat met het Werkplein Drentsche Aa verkennen of ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kunnen bieden. Ook komen er leerbanen voor jongeren die in opleiding zijn en een baan in de horeca ambiëren. In de komende maanden wil Evertsen Bouw een informatiebijeenkomst voor omwonenden en stakeholders houden om hen te informeren over het ontwerp en de plannen.