Hoe ziet Assen er in de toekomst uit?

Ministerie en provincie nodigen inwoners uit voor een informatiebijeenkomst Nationale Omgevingsvisie

In wat voor Drenthe willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet het liefst bruisende dorpen en steden voor zich, de ander wil liever een zo rustig mogelijke leefomgeving. Tegelijkertijd staan we voor vraagstukken als: hoe maken we de overgang naar duurzame energie en hoe gaan we om met klimaatverandering? Vraagstukken die om ruimte vragen.

Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om de inwoners van Drenthe hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze te geven, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op donderdag 5 september zijn inwoners van Drenthe van harte welkom in het provinciehuis in Assen.

Behoud van Hoogveengebied – Dutch Crane Resort. Foto (c) Aangeleverde foto

Aan de slag met klimaatadaptatie
Er wordt in de provincie Drenthe al gewerkt aan het slim inrichten van de leefomgeving zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Onlanden. Dit gebied in het noorden van de provincie is ingericht om wateroverlast te voorkomen en is gelijktijdig een prachtig natuur en recreatiegebied geworden. Ook in de Drentse steden worden verschillende functies gecombineerd. Zo is in Emmen het Raadhuisplein ingericht om veel water op te kunnen vangen.

Drentse uitdaging
In de provincie Drenthe spelen diverse vragen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw, natuur, leefbaarheid en wonen. Zo kijkt het Chemical Cluster Emmen naar mogelijkheden om te stoppen met het gebruik van aardgas en zoeken Drentse overheden samen met Rijkswaterstaat en omwonenden naar mogelijkheden voor zonne-energie langs de A37. Ook agrarisch Drenthe is bezig met duurzame energieproductie. Daarnaast werken veel boeren aan agrarisch water- en natuurbeheer. In het oosten van Drenthe hebben we te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling, terwijl door de groei van Groningen in het noorden behoefte is aan nieuwe woningen. Kortom: Drenthe staat voor grote uitdagingen.

Inwoners van Drenthe kunnen op 5 september tussen 19.00 uur en 21.00 uur meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke een zienswijze geven. Locatie: Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen.

Achtergrondinformatie
Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Dat geldt ook voor de provincie Drenthe. NOVI helpt om goede afwegingen te maken. NOVI helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.