Hoe veilig is Werklandschap Assen-Zuid?

Het werklandschap Assen-Zuid wordt het visitekaartje als je Assen via de A28 vanuit het zuiden nadert. Daarom worden in een zogenaamd beeldkwaliteitsplan eisen aan de bebouwing gesteld. Maar het was de veiligheid die in de behandeling in de raad de meeste aandacht kreeg.

Tijdens de consulterende raad twee weken geleden. Werd er voor al gesproken over de grote reclamemast die het begin van het gebeid zou gaan markeren. Lichtvervuiling, slecht voor vogels en insecten. Maar de reclamemast in inmiddels blijkbaar geaccepteerd. De partijen die tegen het bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid waren gooiden het nu over de boeg van de veiligheid.

Clemens Otto (50+) was van mening dat de hoge druk gasleiding die daar liep een gevaar vormde. Ga in overleg met de NAM om die te verplaatsen. “We moeten alle risico’s vermijden, zeker in een tijd van toenemend terrorisme.” Anna Hendrikse (CDA) zei dat het CDA vanaf het begin tegen de aanleg van het werklandschap was geweest. Zij stelde bovendien vast dat het Werklandschap was bedoeld voor klasse 4 industrie. Dat wil zeggen chemisch en vervuilend. Dat gebied is extra kwetsbaar door de hoge druk gasleiding. “Het risico bij calamiteiten moet je niet willen lopen.” Bas Ananias (SP) stelde vast dat de gemeente de nodige steken heeft laten vallen in het gebied. Hij wees daarbij op de problemen met tuincentrum Rudolphus. Bovendien zijn de bedrijvenparken, zoals Messchenveld en Peelerpark nog niet vol. Daar was meer ruimte ook voor de reclamemast. De veiligheidsregio Drenthe was ook negatief over het toestaan van horeca op de hogedruk gasleiding. Zijn oproep, “kies voor veiligheid.”

Wethouder Janna Booij zei dat over de verplaatsing van de hogedrukleiding niet met de NAM was gesproken, “omdat dat een te dure operatie zou worden.” In 2011 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het bestemmingsplan. “Dat wat nu wordt voorgesteld is de uitwerking van dat plan.” Dat plan was nodig omdat er behoefte was aan grotere kavels die op de andere terreinen niet beschikbaar waren. Bovendien beginnen de andere bedrijvenparken vol te lopen. Uiteraard zijn er zekere risico’s, maar die zijn aanvaardbaar. Hier niets doen betekent op veel meer plaatsen niets doen.

Het voorstel werd aangenomen met de zes stemmen van 50+, CDA en SP tegen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.