Menu Sluiten

Het nieuwe bestuursakkoord vrij kritiekloos ontvangen

De fracties van ChrU, GrL, VVD, D66 en SP hebben een nieuw bestuursakkoord gesloten. Gisteravond kreeg de raad gelegenheid hier op te reageren. De coalitiepartijen waren, uiteraard, zeer tevreden. De oppositiepartijen gaven echter nauwelijks kritiek.

Zijn vijf wethouders wel nodig?

Cindy Vorselman (PvdA) zei geen behoefte te hebben in te gaan op het bestuursakkoord. “Wat er in staat is logisch. En de grote klus het financiële herstelplan volgt nog.” Zij sprak de wens uit dat het college de samenwerking zou zoeken met de raad, de bedrijven en de Assenaren. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat van bestuurlijke openheid de afgelopen maanden weinig was gebleken. Op het geduldige papier staat er weer veel over te lezen, maar hij had zijn twijfels. Santing hekelde de verhoging van de OZB en de toeristenbelasting. Ook de vijfde wethouder om Den Haag schrik aan te jaren zag hij niet zitten. Hij had zich geërgerd aan de opmerking “Assen een aanvulling op Groningen.” Clemens Otto (50+) had ook geen mening over het bestuursakkoord omdat de uitwerking nog moest komen. Het college bestaat uit landelijke partijen, “dus schudt Den Haag op om de financiële tekorten, waar alle gemeenten mee worstelen, op te lossen.” Ronald Witteman (CDA) had ook zijn twijfels bij de vijfde wethouder. Het kost veel geld. “En heb je voor de Haagse lobby nu echt een vijfde wethouder nodig? Ook de wijkbewoners zitten niet te wachten op een praatje met de wethouder, maar willen actie. Geef de buurtteams een grotere rol in de samenleving en de samenwerking.” Witteman stelde vast dat er ook veel niet in het bestuursakkoord staat. “Het CDA zal dit college steunen waar het kan, maar kritisch zijn waar het moet.” Ook Martine Deen (lijstD) vond het jammer dar niet gekozen was voor een deeltijd-wethouder.

Een robuust en krachtig college

Bert Wienen (ChrU) zei dat dit bestuursakkoord de eerste stap naar het financiële herstelplan. Dit is het akkoord dat Assen door de moeilijke tijden heen moet loodsen. “We blijven bouwen aan de stad en investeren in de menselijke maat, duurzaamheid en de binnenstad. En de focus is gericht op de wijken, “want daar wonen en leven de Assenaren.” Hij pleitte er voor in de raad en de stad “niet de verschillen te benadrukken, maar de overeenkomsten te zoeken.” Hans Marskamp(GrL) riep op nu aan de slag te gaan met het financiële herstelplan en “samen als raad de goede dingen voor de stad te doen.” Hij zei respect te hebben voor de SP en D66 die “bestuurlijke verantwoordelijkheid durven te nemen in een tijd dat er alleen pijn is te verdelen.” Martin Rasker (VVD) sprak van “een robuust college waarmee we de komende jaren vol vertrouwen tegemoet gaan.” Het college kan het niet alleen, maar heeft een sterke gemeenteraad nodig. In dit akkoord is de aandacht gericht op de wijken. Rasker benadrukte dat door de toenemende bewoning “ook de binnenstad een wijk is, zij het een specifieke wijk.” Hij benadrukte dat “het noodzakelijk is de kostengroei in de zorg te beteugelen.” Jannie Drenthe (SP) zei uitgebreid overlegd te hebben, met fractie bestuur en leden, over deelname aan het college. Deelname was voor de SP niet logisch, we zijn halverwege de periode en er is een groot financieel tekort, “dus geen geld voor cadeautjes.” Maar we voelen ons wel “verantwoordelijk voor een goed stadsbestuur.” We stemmen in met de hoofdlijnen van het had akkoord dat “gebaseerd is op de menselijke maat en de aandacht voor de wijken” en het financiële herstelplan zal de bezuinigingen eerlijk verdelen. Er zijn afspraken gemaakt over een pilot basis banen en de juridische aanpak leegstand binnenstad, ook redenen om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. De vijfde wethouder was een pijnpunt voor de SP. We hebben geprobeerd toe te werken naar den situatie van “vijf wethouders voor de prijs van vier.” Maar daarover was geen compromis te sluiten.

Financieel herstelplan

De komende maanden wordt gewerkt aan een financieel herstelplan, wat in de praktijk neer komt op bezuinigen. Dat plan zal de eerste vuurproef worden voor het nieuwe college en de raad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.