Menu Sluiten

Het Financiële Herstelplan laat een verdeelde raad achter

Het aannemen van het Financieel Herstelplan liet een verdeelde gemeenteraad zien. De fracties van de PvdA en PLOP stemden tegen. Terwijl een aantal fracties juist opriep tot samenwerking gezien de moeilijke tijden die mogelijk nog komen.

Cor Staal (ChrU) stelde vast dat het Financieel Herstelplan een solide basis vormde voor het toekomstige financiële beleid. Cindy Vorselman (PvdA) was van mening dat het Financieel Herstelplan te vroeg kwam. Door de coronacrisis wachten ons nog moeilijke tijden met over enige tijd een ”corona hertstelplan.” Dus waar beslissen we nu over? Wethouder Mirjam Pauwels was het daar niet mee eens. Want geen Herstelplan betekent geen begroting en voor ieder financieel besluit toestemming vragen aan de provincie. Hans Marskamp (GrL) stemde in met het plan. Maar zei dat hij de verandering van hagen en heesters naar bloemperken kritisch zou blijven volgen. Hij riep het college op nu al na te denken en plannen te maken voor de toekomstige 1,5 meter samenleving. Wat zijn de gevolgen voor buurten, wijken en de gehele stad. Ook Henk Santing (PLOP) vond de waarde van het Herstelplan relatief, gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de grote economische schade. Bert Homan (VVD) was van mening dat het Herstelplan de basis is voor de financiële ontwikkeling van de komende jaren. “Samen aan de slag voor een leefbaar Assen” was zijn oproep. Remi Moes (D66) betoogde dat door het herstelplan de begroting weer op orde was. “Maar wat brengt de toekomst?” vroeg hij zich af. Ook Clemens Otto (50+) kon zich vinden in het Herstelplan. Maar de stad is leeg en “komen de mensen nog terug of blijven ze online inkopen doen?” Moeten we de plannen voor de binnenstad niet bijgesteld worden.” Ook zijn fractie bleef twijfelen over de vervanging van heesters en struiken naar bloemperken.

Wethouder Pauwels zei dat de problemen rondom en door het coronavirus de volle aandacht hebben van het college. Maar op dit moment is het Financiële Herstelplan aan de orde om te komen tot een nieuwe financiële basis. In de kaderbrief ter voorbereiding op de begroting 2021 zullen al deze problemen benoemd worden en aan de orde komen.

Ronald Witteman (CDA) stelde vast dat de samenleving tot stilstand was gekomen. “aan het meer en nog meer” is een einde gekomen. Hij riep het college op Assen te blijven promoten en “het welzijnsniveau vast te houden.” We moeten ons focussen op werkgelegenheid, de binnenstad, veiligheid en sociaal domein. Jannie Drenthe (SP) stelde vast dat het coronavirus ons inhaalde. Maar het Financieel Herstelplan is een solide basis en daarmee hebben we ook weer zelf het financiële heft in handen. Zij maakte zich zorgen over de financiële ontwikkelingen rond de DNK en zei uit te kijken naar de nota Maatschappelijk vastgoed die door het college was toegezegd. Martine Deen (l.D) wilde dat het college de lobby in Den Haag voortzette om meer geld te krijgen voor het sociaal domein.

Wethouder Mirjam Pauwels betoogde dat het de bedoeling was om met dit Herstelplan een punt achter de financiële problemen te zetten. “Maar ik ben bang dat het een puntkomma wordt gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus.”

Bij de stemming werd duidelijk dat PLOP en de PvdA [samen 8 stemmen] niet konden instemmen met het Financiële Herstelplan. Zowel voor PLOP als de PvdA stemden vermoedelijke tegen vanwege het opheffen van de TRZ-reserve. Daarnaast meldde de PvdA dat ze zich niet gehoord voelden door het college. Hun inbreng in discussies was niet terug te vinden in het definitieve plan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.