Menu Sluiten

Het dak van het wielercentrum splijt de SP-fractie

De consulterende vergadering had al duidelijk gemaakt dat een meerderheid van de raad voor de “voltooiing van het regionaal Wielercentrum Noord” zou stemmen. De stemming maakte duidelijk dat het in de SP-fractie, na jarenlang oppositie voeren, worstelt met de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een coalitiepartij.

Bas Ananias (SP) betoogde dat er in totaal ongeveer 5 miljoen euro naar het wielercentrum ging. Een regionaalcentrum, maar regiogemeenten dragen niet bij. Het zijn de Assenaren die het bedrag ophoesten. Het is onverantwoord zoveel geld uit te geven als je het afzet tegen de bezuinigingen die we de laatste jaren hebben moet doorvoeren. Kees Boonzaaijer (PLOP) zei dat zijn fractie een voorstander was van sport, “maar niet ten koste van alles.” De bijdrage van Assen is een poging “te redden wat er te redden valt” waaraan het zwembad-geld opgeofferd wordt.

Breedtesport     Ofschoon wethouder Bob Bergsma in de consulterende vergadering heeft gezegd dat dit het laatste geld is voor het wielercentrum zei Sjoerd bakker (GrL) dat het hem niet zou verbazen dat er in de toekomst nog weer geld naar toe moet. Maar het wel geld dat in een fraaie accommodatie wordt gestoken. Martin Rasker (VVD) verbaasde zich over de ophef die genaakt werd over het geld. “Dit is geoormerkt geld, dat in de begroting is opgenomen. Het kost ons dus niets extra’s.” Maar door de bijdrage van de provincie krijgen we wel de kans dit sportcentrum af te ronden. Remi Moes (D66) stelde vast dat deze wielerbaan een goede impuls is voor de breedtesport en dat is belangrijk voor “jeugd en bewegen.” Wethouder Bergsma zei dat er in het verleden financiële afspraken zijn gemaakt die in de begroting zijn vastgelegd. En geen dak is verspilling van kapitaal, omdat de houtenbaan dan op den duur wegrot. De focus ligt op de breedtesport, dat was ook een voorwaarde voor de bijdrage van de provincie.

Stemming     Bij de stemming bleek dat de SP-fractie verdeeld zou stemmen. Bas Ananias stemde tegen. Jannie Drenthe stemde voor, omdat de financiële bijdrage gebaseerd is op afspraken uit het verleden die in de begroting zijn vastgelegd.

Het voorstel werd aangenomen met de 5 stemmen van PLOP-fractie en SP-lid Ananias tegen.