Menu Sluiten

Herstelagenda “Assen na Corona” unaniem aangenomen

De herstelagenda was de afgelopen periode al diverse malen consulterende besproken. Tijdens de bespreking in de raadsvergadering waarin het besluit moest vallen, kwamen dus geen nieuwe inzichten ter tafel. De motie “minimaregeling” van de SP werd na toezeggingen van het college aangehouden.

De fracties die het woord voerden, herhaalden hetgeen in vorige vergadering (10 juni jl.) was gezegd. Wethouder Mirjam Pauwels benadrukte nogmaals dat de gemeente Assen zelf 1 miljoen euro in het herstelplan steekt, naast de gelden die het rijk beschikbaar stelt.

Onder leiding van Jannie Drenthe (SP) werd er door de fracties SP, ChrU, VVD, PvdA en GrL een motie ingediend. De motie roept het college op in het coronaherstelplan “een minimaregeling voor volwassenen in te richten voor de duur van een jaar.” Daarmee worden zijn instaat gesteld mee te doen aan de “heropening van lokale musea, bibliotheek, theater, bioscoop of sport.” Eén en ander zou betaald moeten worden uit het geld dat “beschikbaar is voor het herstelplan.”

Wethouder Pauwels zei dat er al het nodige gebeurt, maar dat zij met wethouder Broekema aan de slag zal gaan om een dergelijke regeling voor volwassenen op te stellen. Of dat, zoals gevraagd in de motie, voor 1 september lukt, kon ze niet beloven. Een dergelijke regeling bestaat in het kader van de armoedebestrijding al voor kinderen.

Na deze toezegging van de wethouder besloten de indienende fracties de motie aan te houden.

De herstelagenda “Assen na Corona” werd unaniem aangenomen.