Menu Sluiten

Hernieuwde aandacht voor kunst en cultuur in Assen

De gemeenteraad was van mening dat kunst en cultuur en de afgelopen jaren bekaaid waren afgekomen. Er was dan ook raadsbrede tevredenheid over de kadernota Kunst & Cultuur 2021-2024. De raad besefte wel dat de nieuwe aanpak verstoord zou kunnen worden door de coronacrisis.

In de consulterende digitale vergadering stelden de raadsleden vooral vragen. Maar die vragen maakten wel duidelijk dat er in de besluitvormende vergadering op 7 mei wel met de kadernota Kunst en Cultuur ingestemde zal worden.

Uiteraard hadden de raadsleden nog wel opmerkingen en aandachtspunten die volgens hen opgenomen zouden moeten worden in de definitieve versie.

Bert Wienen (ChrU) drong er bij het college op aan de ook de uitvoering in nauw overleg met de culturele participanten uit te werken zoals ook de nota was opgesteld in overleg met de participanten. Wienen wilde ook meer inzicht in de relatie tussen gemeentelijk vastgoed en de culturele sector. Een vraag waar Jannie Drenthe (SP) zich bij aansloot met het verzoek deze relatie te verbreden naar maatschappelijke organisaties. Wienen stelde vast dat er veel aandacht is voor jongeren en cultuur, bijvoorbeeld via de scholen. Maar als kinderen verder willen, blijken muzieklessen onbetaalbaar. Terwijl “kinderen relatief goedkoop wel verder kunnen in de sport.” Volgens hem had dat mede te maken met het vastgoed beleid ten aanzien van cultuur. Ook Luc Rengers (PvdA) vroeg aandacht voor de relatie huur en subsidie. Immers de gemeente krijgt 60% van de subsidie terug via de verhuur van vastgoed aan gesubsidieerde culturele instellingen. In de sport is geen sprake van verhuur en daarop is het subsidiebedrag aangepast. Rengers verbaasde zich er over de het openluchttheater Tivoli niet genoemd werd in de kadernota Cultuur.

Wethouder Bob Bergsma zei dat er gewerkt wordt aan een nieuwe subsidieregeling. De regeling zal gebaseerd zijn op deze kadernota, maar krijgt in de uitvoeringsfase gestalte. En er zal een geleidelijke overgang komen van de oude naar de nieuwe regeling. Maar het laatste woord over de nieuwe regeling is aan de gemeenteraad. Binnenkort komt er een nota over het vastgoedbeleid van de gemeente. En daarin zullen cultuur, maatschappelijke organisatie en het huur en subsidies aan de orde komen. Het openluchttheater zal alsnog in de kadernota worden opgenomen.

Greta Netjes (VVD) wilde van het college weten waarom de Molukkers als enige culturele minderheid werden genoemd in de nota. “Het is meeste geïntegreerde groep en toch worden ze expliciet genoemd.” Wethouder Bergsma kon niet duidelijk maken waar om de Molukkers expliciet werden genoemd. Maar betoogde wel dat er in de kadernota en in de uitvoeringsagenda aandacht zal zijn voor alle culturele minderheden.

Remi Moes (D66) pleitte voor een andere inzet van de 1% regeling. De regeling waarbij 1% van de bouwsom wordt gebruikt om een kunstwerk aan te schaffen. Het probleem is echter dat er geen rekening wordt gehouden met het onderhoud van het kunstwerk. Hij stelde daarom voor die 1% in een fonds te storten en daaruit zowel de aanschaf als het onderhoud te betalen. Wethouder Bergsma vond dit een goed voorstel, omdat het onderhoud voor de verschillende kunstwerken op verschillende plaatsen in de begroting is ondergebracht. Hij zegde toe er mee aan de slag te gaan.

Wethouder Bob Bergsma stelde vast dat de coronacrisis ook de culturele sector hard raakt en dat nog niet te overzien is wat de gevolgen zullen zijn. Het kabinet heeft € 300 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar het is onduidelijk hoe dit voor Assen zal uitpakken. Bovendien geldt voor Assen en veel andere gemeenten dat de financiële situatie al wankel is gezien de problemen in het sociale domein. Daarom spreekt de kadernota ook van slimme verbindingen met andere beleidsterreinen om elkaar financieel te kunnen versterken. Ook deelde hij de gemeenteraad mee dat er op dit moment met alle stromingen en organisaties van de kunst en de cultuur wordt gesproken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.