Menu Sluiten

GroenLinks, waar blijven de 1000 elektrische laadpalen?

In 2019 is voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe het zogenaamde 1.000-laadpalen-plan gelanceerd. Het plan was om in drie jaar tijd duizend laadpalen te realiseren, maar dit aantal wordt bij lange na niet gehaald. GroenLinks wil van de gemeente “een meer stimulerend beleid.”

Van de 1000 laadpalen zouden er ongeveer 70 stuks in Assen geplaatst kunnen worden. Tot nu toe zijn er ongeveer 30 openbare laadpalen geplaatst. Het komende halfjaar zouden er nog 10 à 15 palen gerealiseerd kunnen worden. “Dan zijn er dus in 3½ jaar totaal 45 laadpalen geplaatst. En dat in de provinciehoofdstad met bijna 70.000 inwoners,” zegt Hans Marskamp fractievoorz. GrL  

Laadpaal op loopafstand     Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren sterk toenemen. Ook de rijksoverheid zet in op het stimuleren van elektrische auto’s. Fabrikanten kondigen aan te stoppen met fossiele motoren. “Maar de gemeente Assen is volgend. De aanpak is vraag gestuurd. Iemand met een elektrische auto en zonder eigen parkeerplaats of -garage kan een gratis laadpaal in de directe woonomgeving aanvragen,” betoogt Marskamp. “Wij willen een meer stimulerend beleid.” Er zijn ook gemeenten die een actief beleid voeren door het op voorhand plaatsen van voldoende openbare laadpalen. “Het gebruik van elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door in iedere wijk, op loopafstand – circa 300 m – een openbare laadpaal beschikbaar te hebben.”

Snellaadpalen     Ook is er steeds meer behoefte aan snellaadpalen met een hogere laadcapaciteit op strategische (parkeer)plekken, in de buurt van winkelcentra, publieke voorzieningen of op een centrale locatie binnen een wijk. In Assen is er, volgens Marskamp, slechts 1 beschikbaar.

Bezoekers groen faciliteren     GroenLinks wil dat het college de aanpak verandert. Er moet “een meer uitnodigende strategie worden gehanteerd. Het college moet uit eigen beweging aanzienlijk meer laadpalen plaatsen en om te komen tot een dekkend netwerk van laadpalen in de hele stad op genoemde loopafstand.” Ook stelt Marskamp voor “te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op strategische plaatsen, die veel bezoekers trekken, een aantal groene-stroom-snellaadpunten te realiseren. Pas dan worden de bezoekers van onze stad met een elektrische auto optimaal gefaciliteerd.”