GroenLinks vraagt zich af, is Assen klaar is voor de nieuwe Natuurbeschermingswet?

Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming (wet NB) in werking. Deze wet is een samenvoeging van de Natuurbeschermingswet, de Flora en Faunawet en de Boswet. Deze wet verplicht de gemeente om omgevingsvergunning te toetsen aan de wet NB. GroenLinks wil weten of de gemeente Assen daar klaar voor is.

Deze nieuwe zogenaamde volledigheidstoets is het enige moment is om er voor te zorgen dat een initiatiefnemer bij ruimtelijke activiteiten vooraf rekening houdt met wettelijk beschermde natuurwaarden. “Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een dakkapel en aanwezigheid van vleermuizen, het kappen van bomen met nestelende vogels, of het bouwen van bouwwerken of aanleggen van een weg en amfibieën. Het zorgvuldig uitvoeren van een volledigheidstoets is voor een gemeente dan ook een belangrijke taak!” zegt Hans Marskamp.
De VNG geeft aan dat de kennis voor deze toetsing op dit moment voornamelijk bij de provincie en het Rijk ligt en verwacht problemen op dit punt bij de uitvoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming door de gemeenten.

natuurbesch.wet “Verder kan de gemeente via het bestemmingsplan, de eigen natuurambitie en de toets op basis van de wet NB een actieve rol spelen bij de bescherming van natuur,” is de opvatting van de GroenLinkser Marskamp.
“Wij vragen ons af of de gemeente Assen voorbereid is op de invoering van de Natuurbeschermingswet en zo ja op welke wijze?” zegt Hans Marskamp. De fractie van GroenLinks wil weten of de gemeente Assen voldoende personele capaciteit en kennis heeft om deze uitbreiding van taken op te pakken? En hoe worden eventuele tekortkomingen opgelost?

GroenLinks is van mening dat de wet NB extra mogelijkheden biedt met betrekking tot de bescherming van de natuur en wil weten of het college deze opvatting onderschrijft.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.