Menu Sluiten

GroenLinks, hangt de uitbreiding Kloosterveen aan een zijden draad?

Uit het rapport “Uitkomst nader onderzoek foerageergebieden Fochteloërveen” blijkt dat er op dit moment al te weinig foerageercapaciteit aanwezig is op de landbouwgronden rond het Fochteloërveen. Het Fochteloërveen is een Natura-2000 gebied met bijbehorende instandhoudingsverplichtingen. Hans Marskamp (GrL) wil van het college weten wat de gevolgen zijn van dir rapport voor de uitbreiding van Kloosterveen.

In de eerste plaats wil Marskamp dat het betreffende rapport aan de gemeenteraad wordt aangeboden. “Zodat wij als raad goed geïnformeerd zijn.” Maar het onderzoeksrapport heeft, los van toekomstige ontwikkelingen, geen gevolgen voor de uitbreiding van Kloosterakker, schrijft het college. “Dat bevreemdt ons,” zegt Marskamp, “omdat Kloosterakker bijdraagt aan het foerageertekort.” Ook is hij van mening dat het Fochteloërveen en vergelijkbare gebieden belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Assen vanwege hun hoge natuurwaarde. Maar ook de woningbouw baart GroenLinks zorgen en wat zijn de gevolgen van het tekort aan foerageergebieden.

Geen gevolgen     “Waarom hebben de uitkomsten van het onderzoeksrapport geen gevolgen voor de uitbreiding Kloosterakker,” wil Marskamp weten. “Is dit vanwege de gesloten overeenkomst met natuurpartijen?” Ook wil hij van het college weten of op basis van het huidige rapport nu nog een Natuurvergunning zou worden verleend voor Kloosterakker.

Alternatieve woningbouwlocaties     “Het is wenselijk om de voorgenomen uitbreiding van Kloosterakker gelijke tred te laten houden met de maatregelen voor uitbreiding en behoud van foerageergebieden voor de betreffende vogels. Als blijkt dat verdere uitbreiding van Kloosterveen door de aanwezigheid van Natura-2000 gebied het Fochteloërveen in het gedrang komt of misschien onmogelijk wordt, zou het college kunnen nadenken over alternatieven om de woningbouwopgaven van Assen (elders) te realiseren?” betoogt Marskamp. Hij is benieuwd naar de reactie van het college