Menu Sluiten

GroenLinks, D66 en PvdA verbolgen over schrappen agendapunt energietransitie

GroenLinks, D66 en PvdA zijn ontstemd over het verwijderen van de Actualisatie Visie Energietransitie Assen van de agenda van de raadsvergadering. Volgens de partijen is de actualisatie van groot belang voor de stad, haar inwoners en bedrijven en levert uitstel vertraging op in de energietransitie.

De Visie Energietransitie is al vastgesteld, maar moet regelmatig worden gekoppeld aan nieuwe inzichten omdat de ontwikkelingen snel gaan. De geschrapte actualisatie vroeg aandacht voor de aansluiting op nationale en Europese ambities, CO2 reductiedoelstelling, het klimaatakkoord en gaswinning. Daarnaast was er aandacht voor technologische innovatie en meer aandacht voor de sociale en economische aspecten van de energietransitie.

Collegevorming     GroenLinks, D66 en PvdA partijen hebben begrip voor de behoefte om eventueel gevoelige onderwerpen die spelen bij de collegevorming nu niet te willen bespreken. “Maar het onderwerp is van groot belang voor de stad, haar inwoners en bedrijven. Uitstel levert vertraging op in de uitvoering van de energietransitie.” Het is volgens de fracties een onderwerp waarvoor geldt, “alle zeilen moeten worden bijgezet om de gemeentelijke, maar ook landelijke en internationale doelstellingen te halen.” Daarnaast wordt de visie uitgevoerd door middel van tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s waardoor er meer dan voldoende manieren zijn om later alsnog andere keuzes te maken als daar behoefte aan is.

Juist nu er meer uitdagingen bestaan voor de Gemeente Assen, zoals behoefte aan meer woningen, maar ook stijgende prijzen voor energie, is de Energietransitie van groot belang om hier mogelijkheden voor te maken om wonen betaalbaar te maken en te houden naar de toekomst.

Conclusie     Nog voor het college gevormd is, is er al sprake van irritatie tussen coalitie en oppositie, nu over de energietransitie Kloosterveen. Maar in de vorige vergadering was ook al de visie op de detailhandelsstructuur van de agenda gehaald.