Grasduinen in de begroting (3)

Een bekend gezegde is, de mens het lijdt het meest om het kwaad dat hij vreest. Kwaad dat vaak niet op komt dagen. De gemeente moet ook melding maken van mogelijk financieel kwaad. In de begroting is daar onder de naam Financiële Risico’s een apart hoofdstuk aan gewijd. En daarbij wordt aangegeven hoe groot de het risico is dat die tegenvaller zich werkelijk voor doet en hoe groot de financiële tegenvaller dan is.

Maar vaak is de financiële tegenvaller lastig te berekenen. De stikstof problematiek is daar een voorbeeld van. Deze problematiek kost ook Assen geld. Plannen lopen vertraging op en er worden geen vergunningen meer uitgegeven. Allemaal zaken die extra kosten veroorzaken. Een nieuw fenomeen is de PFAS problematiek. PFAS is de verzamelnaam van door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en dus verontreinigend zijn. Vooral door PFAS verontreinigd zand is een veel voorkomend verschijnsel. Ook dat doet bouw projecten stagneren. Zowel de stikstof als de PFAS problematiek werken kosten verhogend zonder zicht op een oplossing en de exacte hoogte van de extra kosten. 

Geld naar de randstad?     Onder de naam BUIG krijgen gemeenten geld van het rijk. Het bedrag wordt samengesteld op basis van een groot aantal indicatoren. Als een indicator verandert, verandert het uitgekeerde bedrag ook. Onlangs heeft het rijk onverwacht de indicatoren weer veranderd. De veranderingen waren zodanig dat Assen weer wat minder geld kreeg. Bij bestudering van de aanpassing van de indicatoren valt een bepaalde trend op. Het blijkt namelijk dat die aanpassing van de indicatoren voor gemeenten in Oost en Noord Nederland vaak slechter uitpakken. In de praktijk komt het er op neer dat er geld van de plattelandsgebieden naar de randstad gaat. Dat is ook bij de laatste aanpassing weer het geval. De indicator “laag opgeleid” is uit de indicatoren geschrapt. En laat dat nu net een groep mensen die in Oost en Noord Nederland relatief veel voor komt.

Nieuwe gemeente politie?     Het ministerie van Justitie en Veiligheid
heeft nog geen beslissing genomen over de “geweldsmiddelen” voor BOA’s
(handhavers). Maar de signalen uit het ministerie zijn niet positief. De kans
is dus groot dat die geweldsuitrusting voor BOA’s er niet komt. Maar dat
betekent dat er voor dezelfde handhavingscapaciteit meer mensen nodig zijn. En
dat betekent voor de gemeente Assen extra personeelskosten, dat is dus een
financieel risico.

Trouwens BOA’s met geweldsmiddelen doet ook een beetje denken aan de gemeentepolitie die we vroeger hadden. Als de trend met geweldsmiddelen voor handhaver doorzet hebben we over ‘tig’  jaar weer een soort gemeente politie. Prediker constateerde het een paar duizend jaar geleden ook al, “Er is niets nieuws onder de zon.”

Wie is voor, wie is tegen?     En nu maar afwachten hoe de raadsleden
reageren op al deze voorstellen. Zit PLOP nog vol wraak en stemmen ze tegen? Stemt
de PvdA in, omdat er bij de collegeonderhandelingen afspraken worden gemaakt om
via begrotingswijzigingen de PvdA punten alsnog in te brengen? Of houden we een
minderheidscollege, dat voor ieder voorstel op zoek gaat naar een meerderheid.

Op 4 en 7 november wordt de begroting 2020 in de gemeenteraad besproken en krijgen we antwoord op al die vragen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.