Goed onderbouwd protest werkt, in Rhee voorlopig geen zonnepanelen

De raad moest het beleidskader zonneparken vaststellen. In het beleidskader worden de gebieden in Assen genoemd waar zonneparken ingericht kunnen worden. Het gebied Rhee is, zoals bleek tijdens het consulterende overleg, erg omstreden.

Dhr. van Beek van de zonne-investeerder Solarcentury (SC) sprak in en was van mening dat de gemeente zijn bedrijf te kort had gedaan. Zij waren lang bezig geweest met een zonnepark in Zeijerveen. Maar werden uiteindelijk de deur gewezen, terwijl ze praktisch aan alle Asser voorwaarden voldeden. Wethouder Gea Smith zei dat dat niet het geval was. De voorwaarden driemaal lokaal, lokaal opwekken, lokaal gebruiken en bevorderen lokale economie, daaraan wordt niet voldaan, omdat SC niet de lokale economie stimuleert.

Als tweede inspreker kwam dhr. Kamminga aan het woord, namens de bewoners van Rhee. Hij betoogde nogmaals, dat volgens de zonneladder Rhee niet of het laatst in aanmerking zou komen voor zonnepanelen. Om het nu direct op de lijst te zetten van mogelijke plaatsen waar zonnepanelen kunnen komen, klopte volgens hem niet. Bovendien was met de inspraak van alles misgegaan. Zijn voorstel was, “Rhee schrappen van de lijst.” Wethouder Gea Smith gaf toe dat er met de inspraak en de raadpleging van bewoners veel was misgegaan. Omdat er in Rhee sprake is van landbouwgrond, had zij besloten “de locatie Rhee voorlopig te schrappen. Mocht echter in de toekomst blijken dat we de doelstellingen niet halen, dan richten we onze blik weer op Rhee, maar pas na een degelijke inspraak ronde.”

Eddy de Korte (CDA), Bert Homan (VVD), Andre Dik (PLOP), Bouke Weening (ChrU) en Martine Deen (SP) waren van mening dat er geen “verklaring van geen bedenkingen” moest worden afgegeven. De raad moet het laatste woorden hebben. Deze fracties dienden een amendement in om de tekst “een Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven” te schrappen. De CDA fractie diende daarnaast een motie in om de “samenwerking met omliggende gemeenten, de regio, de provincie en het rijk en zo mogelijk internationaal als speerpunt te benoemden.”  Hans Marskamp (GrL) wees nogmaals op de urgentie de doelstelling 2020 voor Assen te halen. Harriët van Es (PvdA) benadrukte het belang van het gebruiken van daken voor zonnepanelen. Bert Homan (VVD) wilde dat het college ook aandacht zou geven aan activiteiten die buiten dit beleidskader vallen maar wel een bijdrage een de klimaatdoelstellingen geven. Ook stelde hij voor de beleidsvisie 2016 aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. Remi Moes (D66) stelde vast dat zorgvuldigheid (inspraak) en snelheid (effect in 2020) in dit proces een rol speelden. Hij vroeg zich af hoe zorgvuldig dit proces was geweest. Dries Zwikker (50+) zei dat de schouders er onder gezet moeten worden om de doelstellingen te halen. Martine Deen (SP) wilde een jaarlijkse informatie van het college over het halen van de doelstellingen in 2020. André Dik (PLOP) riep op tot samenwerking tussen omliggende gemeenten en de provincie. Bouke Weening (ChrU) ook hij pleitte voor een goede samenwerking om de doelstellingen te halen.

Wethouder Gea Smith zei dat alles op alles werd gezet om de doelstellingen van 2020 te halen. Het aanwijzen van locaties is een belangrijke stap omdat er nu begonnen kan worden. De bedrijfsdaken hebben de volle aandacht van het college. De opmerking dat veel daken niet geschikt zouden zijn blijkt bij nader onderzoek mee te vallen. Maar met bedrijven wordt ook gesproken over isoleren. Wethouder Smith gaf te kennen dat de motie van het CDA overbodig was omdat er volop over de grenzen wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld in de Regionale Energie Strategie. Als reactie besluit het CDA de motie aan te houden. Het schrappen van “geen bedenkingen” daar heeft het college geen problemen mee, maar dat kan wel tot veel langere procedures leiden. Het kan zijn dat de doelstellingen daardoor niet gehaald worden. Maar als dat aan de orde is, komt wethouder Smit terug naar de raad.

Het amendement om “geen bedenkingen te schrappen” werd aangenomen met de stemmen van GrL tegen. Het amendement om Rhee te schrappen werd raadsbreed aangenomen. Ook het beleidskader zonneparken werd unaniem aangenomen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.