Gewijzigde inzamelfrequenties betekent een lagere afvalstoffenheffing

Afval is grondstof en dus geld waard. En gescheiden afval levert nog meer op. Daarom stelt het college voor de inzamelfrequentie van huishoudelijk afval (hh afval) te wijzigen. Dat lever beter gescheiden hh afval en daardoor zal de afvalstoffenheffing jaarlijks € 20 lager uitvallen. Er was raadsbrede steun voor dit voorstel.

Het probleem zit volgens de raadsleden in het ophalen van het zogenaamde restafval dat gebeurt voortaan nog maar eenmaal in de maand en de GFT afval dat voortaan eenmaal in de twee weken opgehaald.
Tjeert Poelman (CDA) vreesde stank door het tweewekelijkse ophalen van de GFT container. Hij wilde in het voorjaar van 2017 een evaluatie. Hij was van mening dat een betere scheiding thuis moet beginnen. Hopelijk doet de gewijzigde ophaal frequentie de Assenaren nog beter nadenken over het milieu en afvalscheiding. Wethouder Harmke Vlieg zei voorjaar 2017 te vroeg te vinden. De nieuwe frequentie wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2016 en er is een jaar nodig om inzicht te krijgen. Maar zij zegde een evaluatie toe in de 2e helft van 2017. Monique Knapper (SP) zei dat deze frequentiewijziging de mensen bewust maakt van de noodzaak van een goede afval scheiding. Steven Lagendijk (ChrU) stelde vast dat met het huidige ophaal model al goede resultaten werden bereikt. Met de nieuwe frequentie moet de landelijke norm van 75% scheiding in 2020 gehaald kunnen worden.

restafval  restafval

Kees Boonzaaijer (PLOP) drong bij het college aan op een goede communicatie. Slogans als “sorteren kun je leren” en “scheid je rijk” zouden het volgens hem goed doen. Hans Marskamp (GrL) was van mening dat door deze wijze van inzamelen de burger bewust zou worden van de noodzaak van aandacht voor het hh afval. Volgens Henri Ploeg (PvdA) was de scheiding van hh afval goed voor het milieu en voor volgende generaties. Ook pleitte hij voor onbeperkt inleveren van snoeiafval om dat als Biomassa in te zetten. Wethouder Harmke Vlieg zei dit een zinnig voorstel te vinden en er mee aan de slag te gaan. Johan Niels Kuiper (D66) riep de Assenaren op “zo weinig mogelijk afval te produceren.” Door de gewijzigde inzamelfrequentie van restafval zal de druk om te scheiden toenemen. Ook wilde hij weten hoe het zat met het afval van bedrijven en instellingen. Voor bedrijven en instellingen geldt een ander afvalregiem en vallen niet onder dit voorstel, zei wethouder Vlieg. Martin Rasker (VVD) was een voorstander van de nieuwe ophaal frequentie. Het milieu was volgens hem een moderne vorm van bedrijvigheid geworden.

De fracties van PLOP, GroenLinks en de VVD wilden dat het jaarlijkse voordeel van € 20 rechtstreeks ten goede zou komen aan de burger en niet via de gemeentelijke belastingen in de algemene middelen zou verdwijnen. Een voorstel dat door de gehele gemeenteraad werd overgenomen. Wethouder Harmke Vlieg zei het signaal uit de raad te hebben begrepen en zegde toe zich daar bij begrotingsbesprekingen sterk voor te zullen maken.

De SP, de ChristenUnie, de PvdA en OpAssen wilden extra aandacht voor luiers en incontinentie materiaal. Veel van dit afval in de restafvalcontainer zou problemen kunnen geven. De ChrU stelde voor een inzamelcontainer bij de peuterspeelzalen te plaatsen.
Wethouder Harmke Vlieg had begrip voor die zorgen. De afval coaches zijn opgeleid om gezinnen te ondersteunen om te komen tot een maximale scheiding van afval. Maar er zou ook een extra container aangeboden kunnen worden. “Wij zorgen voor maatwerk. En wij starten een campagne voor wasbare luiers.”

De raad besloot dat dit voorstel in de komende raadsvergadering een hamerstuk zal zijn en dus wordt aangenomen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.