Menu Sluiten

Gemeente Assen maakt plan van aanpak om exoten te bestrijden

Planten die niet in ons land thuishoren, hebben geen natuurlijke vijanden en kunnen onbeperkt door woekeren. Deze exoten zijn moeilijk te bestrijden maar zorgen wel voor veel overlast en extra kosten. De CDA-fractie diende een motie in om deze exoten aan te pakken. Het college heeft toegezegd een plan van aanpak te zullen maken.

Naast het CDA waren de PvdA, 50plus en lijstDeen mede-indieners van deze motie. De gemeente heeft bij de bestrijding van de exoten gekozen voor de “risico gestuurde aanpak, die gericht is op het beheersbaar houden van de exoten in de openbare ruimte.” Maar de beste aanpak is echter een preventie aanpak. Dat is beter voor de omgeving en bespaart op de langere termijn kosten. Het, op vragen van de SP, toegezegde bestrijdingsbeleid is er tot op heden nog niet.

Aanpak     De motie vraagt het college wat betreft de Reuzenberenklauw een “maximale preventieve aanpak te hanteren, zodat deze exoot uit het openbare gebied wordt verwijderd.” De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is buitengewoon lastig. Het college wordt opgeroepen “te blijven zoeken naar succesvolle methoden en ervaringen uit ander gemeenten” in te zetten in Assen. Het Jacobs Kruiskruid aan te pakken in overleg met de boeren.  

Plan van aanpak     Deze motie kreeg ook brede steun in de raad. Wethouder Bob Bergsma zei dat de bestrijding reeds de volle aandacht had. Hij zegde de raad toe een inventarisatie en een plan van aanpak te willen maken. En één en ander aan het eind van het jaar aan de raad aan te bieden. Na overleg besloten de indieners van de motie, deze aan te houden tot het eind van het jaar.