Menu Sluiten

Feesten in Assen voortaan zonder lachgas

Tijdens het laatste TT Festival werd er in Assen veel lachgas gebruikt. Met als gevolg onberekenbaar gedrag, omvallen bewusteloosheid, onoplettendheid, hallucineren en ziekhuisopnames. Een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) moet de burgemeester de mogelijkheid geven preventieve maatregelen te nemen.

Het college stelt voor om in de APV op te nemen,

Een verbod op het verstrekken, de verkoop, het vervoer en het gebruik van lachgas in de openbare ruimte binnen een door het college aangewezen gebied en aangewezen periode.

Eddy de Korte (CDA) diende met 50+ een amendement in om ook het bezit van lachgas hierin onder te brengen om bij aanhoudingen geen discussie te krijgen in de geest van “ik heb het alleen maar in bezit, maar ik verkoop het niet en ik gebruik het niet.” De burgemeester gaf te kennen in te stemmen met het amendement.

Bert Wienen (ChrU) stelde nog voor om deze APV regel niet alleen in te zetten bij evenementen, maar ook als er in buurten door jongeren lachgas wordt gebruikt. “Lege patronen worden in veel buurten gevonden.” Cindy Vorselman (PvdA) was blij met het voorstel, want volgens haar wordt het gevaar van lachgas onderschat. Hans Marskamp (GrL) vroeg aandacht voor de verkoop van lachgas in de horeca. Daar kan het met de huidige APV wijziging het hele jaar plaatsvinden. Alinda Bornkamp (D66) wilde meer en betere voorlichting naar jonge gebruikers. Preventie is de beste oplossing. Lia de Ruiter (PLOP) sloot zich hierbij aan. Bas Ananias (SP) legde de nadruk op de voorlichting op scholen.

Burgemeester Marco Out zei dat de overlast vooral tijdens het laatste TT Festival tot uiting kwam. Vandaar deze maatregelen. En voorlichting is een aandachtspunt van het college. En als het nodig zal er ook opgetreden worden als er geen evenementen zijn.

De wijzigingen van de APV, inclusief het amendement om bezit van lachgas op te nemen, werden unaniem door de raad aangenomen.