Menu Sluiten

Extra winstbelasting voor bedrijven die profiteerden van COVID19

Bedrijven die het afgelopen jaar hebben geprofiteerd van de coronacrisis moeten extra winstbelasting betalen. Dit voorstel doet 50PLUS aan het begin van 2021 en noemt het “Een solidariteitsheffing”.

Veel bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, zijn in 2020 door de COVID-pandemie hard geraakt. De overheid moest (en moet nog steeds) bijspringen om de economische gevolgen van dit vreselijke virus te verzachten. Maar er zijn ook bedrijven die juist de wind in de zeilen kregen, onder meer als gevolg van veranderende bestedings- en distributiepatronen. Zo hebben onder meer internetbedrijven, supermarkten, pakketbezorgers en de fietsbranche enorm goed gedraaid.

Foto © Aangeleverde foto

“De hoge omzet en winst van deze bedrijven is mede te danken aan de overheid,” aldus Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “Door de omvangrijke steunprogramma’s heeft het kabinet een diepe recessie weten te voorkomen. Wij vinden het dan ook terecht dat deze bedrijven een extra winstbelasting over 2020 betalen. Noem het een solidariteitsheffing.”

50PLUS vindt deze extra heffing redelijk en billijk. Het is heel fijn dat bedrijven als supermarkten en internetbedrijven het zeer goed deden in 2020. Maar dat had er heel anders uit kunnen zien als het kabinet geen drastische maatregelen had genomen. Enerzijds om het besteedbaar inkomen van velen (zo goed mogelijk) op peil te houden en anderzijds als lockdown maatregelen (zoals winkel- en restaurant- sluitingen en de oproep om niet te gaan winkelen) niet waren genomen.

Liane den Haan: “De voorgestelde tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting (het Vpb-tarief) voor die bedrijven die in 2020 een veel hogere winst hebben geboekt, is hun bijdrage aan de financiering van de steunmaatregelen. Ik ga dit voorstel per brief aan de minister van Financiën voorleggen.”