Menu Sluiten

ER VAL WAT TE KIEZEN, welke partij wil geen openluchtzwembad?

Bewegen en sporten leveren een belangrijke bijdrage om gezond te blijven. Om het sporten in Assen op een goed niveau te houden zijn er sportaccommodaties en sportvoorzieningen nodig die in goed staat zijn. De verkiezingsprogramma’s vragen dus ook hiervoor aandacht. Cultuur en evenementen krijgen in de verkiezingsprogramma’s ook de nodige aandacht

PLOP, PvdA, CDA, SP en AC willen zich sterk maken voor een openlucht zwembad. AC wil dat er weer een overdekte ijsbaan in Assen komt. D66, AC zien graag de Formule 1 naar Assen komen. Maar wat het TT-circuit betreft moet wel vastgehouden worden aan de geluidsdagen. PLOP, PvdA en AC willen dat het TT-museum er komt.

Speelplekken     AC wil dat de openbare ruimte sportvriendelijk wordt ingericht. Sport moet voor iedereen mogelijk zijn. De VVD pleit voor goede sportfaciliteiten voor mensen met een kleine beurs. GrL stelt voor schoolpleinen onderdeel te maken van de openbare speelruimte. En ook snippergroen moet veranderd worden in speelplaatsen. D66 wil rookvrije speelplekken en zegt dat scholen, sportverenigingen, cultuurorganisaties geïnformeerd moet worden over het kindpakket.

Cultuur en sport     D66 ziet graag een uitbreiding van de sportevenementen en wil meer sportevenementen naar Assen halen. GrL wil dat er een algeheel vuurwerkverbod komt. Dat kan gecompenseerd worden met een vuurwerkshow centraal of in wijken. De SP wil geen geld meer steken in wielerbaan. En pleit voor een minimaregeling voor sporten voor volwassenen. Het CDA pleit voor herinvoering van het schoolzwemmen.

Veiligheid     De ChrU vindt de wijkagent belangrijk voor de veiligheid. De VVD pleit voor cameratoezicht in centrum. Het CDA wil camera’s op probleem- en overlastplaatsen. AC vindt functioneel cameratoezicht voldoende. En de SP wil niet dat er te pas en te onpas camera’s geplaatst worden. PLOP wil meer Boa’s en het CDA, spreekt over voldoende handhavers. GrL wil dat alle woningen het politiekeurmerk veiligwonen krijgen. GrL wil dat softdrugs gelegaliseerd worden en D66 wil in Assen een tweede coffeeshop.