Menu Sluiten

ER VAL WAT TE KIEZEN, meer werkgelegenheid en goed bestuur

Een stad drijft op werkgelegenheid en bedrijven. In de verkiezingsprogramma’s wordt daar dan ook de nodige aandacht aan besteed. Maar om Assen in bepaalde richting te laten drijven is goed besturen noodzakelijk. Dus ook aan het bestuur besteden de programma’s aandacht.  

De ChrU pleit voor een maximale ruimte voor ondernemers om duurzaam te ondernemen en voor een ondernemerstafel voor het gesprek met de gemeente. Ondernemers moeten niet bejegend worden vanuit “nee, tenzij, maar vanuit ja mits.” Klantgericht meedenken, geen regeldictatuur, noemt het CDA dat. Ook wil het CDA starterssubsidies en een ondernemersloket.

NAM     De ChrU wil compensatie voor wegvallen aardgasindustrie. AC wil de NAM behouden. En als dat niet lukt compensatie bij het rijk. D66 wil geen nieuwe grootschalige bedrijventerreinen en is tegen mega datacenters. D66 wil inzetten op de duurzame herontwikkeling van bestaande bedrijven en gebouwen. De PvdA wil dat er een plan komt voor het aantrekken nieuwe bedrijven.

Randvoorwaarden     GrL vindt dat de inkoopmacht van de gemeente aangewend moet worden voor innovaties. En dat bij opdrachten randvoorwaarden gesteld moeten worden voor stageplekken, leerwerktrajecten en banen voor kwetsbare groepen. AC pleit voor een gemeente die lokaal inkoopt en lokaal aanbesteedt.

Jongerenraad     Het contact met de bewoners is ook een belangrijke aangelegenheid. Ook daarvoor dragen de partijen verschillende ideeën aan. De ChrU wil de ontmoetingsplek in de wijk koppelen aan loketfunctie en inspraak. Inwoners laten meepraten, een zichtbare gemeente zijn en houdt keukentafelgesprekken. GrL wil een jongerenraad en een openbaar subsidieregister. AC wil jongeren betrekken bij de politiek en pleit voor een jongerenraad evenals D66. De PvdA vindt dat de raad aandacht moet besteden aan de adviezen van een burgerparlement. En de gemeente moet aansluiten bij dat wat de inwoners willen. Het CDA wil dat de gemeente een eigen loket krijgt in de wijkgebouwen. Als er belangrijke besluiten worden genomen met betrekking tot een wijk, moet er volgens de SP een wijkreferendum worden gehouden.

Raadsakkoord     In de meeste gevallen is het bestuur van een gemeente gebaseerd op een akkoord gesloten tussen de partijen die de coalitie vormen; het coalitieakkoord. D66 wil geen coalitieakkoord, maar een raadsakkoord. In de brieven van de gemeente moet altijd een contactpersoon worden genoemd en D66 pleit voor een onafhankelijke ombudscommissie. De SP wil een keuringsdienst voor woorden instellen om de leesbaarheid van gemeentelijke brieven en formulieren te verbeteren. De SP wil slechts vier wethouders en indien nodig vijf in deeltijd. En van het personeelsbestand mag maximaal 10% extern zijn.

Geldzaken     D66 wil een ontschotting van de sociaal-maatschappelijke budgetten. Het CDA gaat voor kostendekkende gemeentelijke tarieven. De stijging van de tarieven overstijgt niet de gemiddelde inflatie. AC zegt dat de OZB slechts stijgt volgens prijsindexering. 50plus wil geen uitbreiding gemeentelijke belasting. PLOP wil niet dat de gemeente de door Den Haag veroorzaakte tekorten aanvult. Een Asser wethouder moet in Assen wonen. Volgens 50plus kiest de raad de voorzitter van de raadsvergadering en raadsleden die op eigen titel verdergaan krijgen beperkte financiële middelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.