Menu Sluiten

Eindelijk reuring in Werklandschap Assen Zuid

In 2011 is het bestemmingsplan Werklandschap Assen Zuid vastgesteld. Afgezien van de aanleg afslag van de A28 en de Marsman rotonde is er niets gebeurd. Maar nu heeft de M&G groep, vertegenwoordigd door Burgerhout, besloten daar een bedrijf te starten. Maar “de omvang van het bedrijf is niet geheel in te passen in het landschappelijk maatwerk.” De raad stemde in met het nieuwe bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan wordt gesproken over de “intentie om de snelheid op een deel van Graswijk te verlagen naar 50 km/uur wanneer de woonwerkkavels langs Graswijk ontwikkeld worden.” Clemens Otto (50plus) vond het woord intentie te vaag. Hij wilde dat werd vastgelegd dat de snelheid zou worden vastgelegd op 50 km/uur. Hij diende daar voor een amendement in. Afgezien van lijst Deen, die het amendement mede indiende was er in de raad geen steun voor dit amendement. Wethouder Mirjam Pauwels raadde het amendement af. Intentie is niet vrijblijvend. Als blijkt dat de verkeersituatie problematisch wordt, zal er gehandeld worden. Maar daarvoor is een door het college te nemen verkeersbesluit nodig. Dit wordt niet geregeld via het bestemmingsplan. Een besluit dat zich ook richt op de ventweg en het algehele beeld van de weg. Kortom “gaat om meer dan het plaatsen van ene verkeersbord.” Met de toezegging dat in het bestemmingsplan het woord intentie zou komen te vervallen kon Clemens Otto leven en trok het amendement in.

Hans Marskamp (GrL) stelde vast dat het nieuwe bestemmingsplan afweek van het plan uit 2011, waarin “groen en aandacht voor het landschap centraal stonden.” Hij was van mening dat het gehele bestemmingsplan de totaal landschappelijke situatie niet verslechterde. En stemde in met het voorstel.

Eddy de Korte (CDA) zei dat het CDA altijd sceptisch en kritisch heeft gestaan tegenover het werklandschap Assen Zuid. Maar dat bestemmingsplan is in 2011 aangenomen en daarmee een werkelijkheid waarmee omgegaan moet worden. Het voorliggende plan vond hij “een prima voorstel.” Een bestemmingsplan waarin zwaar geluid niet is toegestaan. Maar hij pleitte ervoor om ook stank te verbieden. “Als er een bedrijf komt dat stank veroorzaakt zal dat door de overheersende ZW-winden in Assen veel overlast veroorzaken. Wethouder Pauwels zei dat het fenomeen stank geregeld is in de milieucategorieën. Dat zal dus per aanvraag beoordeeld worden.

Albert Smit (PvdA) was blij dat M&G groep voor Assen heeft gekozen. “Dat betekent dat Assen een goed vestigingsklimaat heeft.” Het gaat om een bedrijf dat goed is voor de werkgelegenheid en de uitstraling van Assen. Bovendien is Burgerhout een bedrijf dat zich inzet om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Het bestemmingsplan Werklandschap Assen Zuid – Groene Zoom werd unaniem vastgesteld. Na jaren gaat er dus wat gebeuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.