Menu Sluiten

Eindelijk een podium voor hedendaagse kunst in Assen

In oktober 2021 start een nieuw, spraakmakend en kwalitatief podium voor hedendaagse kunst en vormgeving (BKV) in de binnenstad van Assen. In het pand Beursgenoten aan de Vaart NZ 6 komt CAMPIS. Een groep van verschillende enthousiaste inwoners van Assen heeft zich hier sterk voor gemaakt.

De initiatiefgroep bestaat onder meer uit Rudie Lanjouw (beeldend kunstenaar), Harry Cock (fotograaf), Guus Slauerhoff (kunstenaar), George Herfkens (oud-medewerker Academie Minerva). Zij hebben zich verenigd in de Stichting CAMPIS, met Dick Schuur als voorzitter.

Ontmoeting en ontdekking     De Stichting creëert met CAMPIS een plek van ontmoetingen en ontdekkingen op het gebied van hedendaagse kunst, voor jong en oud. Hiermee willen de initiatiefnemers de binnenstad van Assen verrijken voor inwoners en bezoekers. CAMPIS zet in op samenwerking met andere culturele organisaties. Daar waar inhoudelijke raakvlakken zijn, gaat men samenwerken o.a. met Departement voor Filosofie en Kunst Assen (DeFka).

Alle beeldende disciplines     CAMPIS wil onderscheidend zijn en een gunstige, creatieve omgeving bieden voor vele kunstenaars, regionaal, nationaal en internationaal. Alle beeldende disciplines worden aangesproken in samenhang met overige kunsttakken: literatuur, architectuur, muziek, performances. Een en ander krijgt vorm in een programma van exposities, lezingen, symposia, educatie, kunstwandelingen en ateliervoorzieningen. Het pand wordt eveneens de centrale plek van waaruit leegstaande panden in de binnenstad gebruikt gaan worden als pop-up galerie, tijdelijke ateliers, en exposities.

Volop aandacht hedendaagse kunst     Wethouder Bob Bergsma, verantwoordelijk voor kunst en cultuur, vindt het een initiatief, dat goed past bij de doelstellingen vanuit de Asser cultuurvisie. “Assen wil op cultureel gebied een spraakmakende en onderscheidende hoofdstad zijn. Met dit podium voor hedendaagse kunst wordt het culturele aanbod in Assen vergroot en gevarieerder. Naast het Drents Museum en DeFka krijgt Assen nu een kunstdiscipline, die in Drenthe, maar eigenlijk in heel Noord-Nederland nog onderbelicht is. Het is een impuls en aanwinst voor het kunstzinnige en creatieve klimaat in Assen en specifiek voor de binnenstad. En dit zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de creatieve industrie en andere kunstdisciplines.”

Subsidie     De gemeente stelt in 2021 een bedrag beschikbaar van €90.000 en voor 2022, 2023 en 2024 jaarlijks € 150.000. Dit betreft de besteding van de Decentralisatie Uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving (DUBKV) of te wel de BKV-gelden. Voor het jaar 2022 stelt de gemeente een incidentele subsidie van € 25.000 beschikbaar.