Menu Sluiten

Eerste stap verduurzaming pacht

Een duurzame gemeente moet haar grond duurzaam verpachten, dat was de opdracht aan het college in een motie in maart 2018. In de consulterenede vergadering van donderdag kon de raad haar mening geven over de voorgestelde aanpak, die 1 november dit jaar moet ingaan. In de kritische raad was wel een meerderheid voor het voorstel.

Duurzaam groeimodel     Assen verpacht ongeveer 500 hectare agrarische grond aan boeren. Het gaat vaak om pachtcontacten met een looptijd van een jaar. Er is een lijst maatregelen opgesteld. In de loop van de komende jaren kunnen pachters die maatregelen implementeren en dat levert een lagere pachtprijs op. Pachters die geen maatregelen nemen betalen een hogere pachtprijs. Ook kan de pacht bij het aflopen van het jaarcontract beëindigd worden. De maatregelen moeten de komende 10 jaar ingevoerd worden.

Geen doelstellingen     Margriet Mantingh die insprak namens een netwerk van pesticidebestrijders was van mening dat het een goede eerste stap was. Maar het ontbrak volgens haar aan doelen. Wat wil Assen bereiken. Zonder doelen is een regelmatige monitoren en evaluatie niet erg effectief.  

Wat gaan we evalueren?     Jannie Drenthe (SP) benadrukte dat er een goed overleg met de pachters zou moeten plaatsvinden over de uitvoering en de implementatie van de maatregelen. Alinda Bornkamp (D66) prees het tot nu toe gevolgde participatie traject met boeren en milieuorganisaties. Ronald Witteman(CDA) wilde meer duidelijkheid over de evaluatie. Wat gaan we evalueren? Het proces of de duurzame resultaten? Een opmerking waar Henk Santing (PLOP) zich bij aansloot. Wethouder Mirjam Pauwels zei dat er vooral op het proces geëvalueerd zal worden. Of de boeren met de maatregelen uit de voeten kunnen en welke problemen ze ondervinden. Ook zal de mogelijkheid tot een versnelde invoer van de maatregelen onderzocht worden. Uiteraard zullen ook de door de gemeente gewenst doelen, zoals de bodemkwaliteit, in de evaluatie meegenomen worden.

Glyfosaat     Sjoerd Bakker (GrL) wilde, dat in de maatregelen ook het verbod op het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat werd opgenomen. Hetgeen Bert Homan (VVD) deed opmerken dat dat een andere discussie is, die nu niet aan de orde is, omdat in de motie niet werd gesproken over bestrijdingsmiddelen.

Geen beleidskader     Henri Ploeg (PvdA) was van mening dat dit voorstel niet in overeenstemming was met de motie. De motie sprak van een beleidskader. Er worden nu maatregelen voorgesteld die goed zijn, maar geen gemeentelijke beleid voor de lange termijn. En sluiten de voorgestelde maatregelen aan bij de landbouwplannen van het Ministerie? De wethouder gaf toe dat er inderdaad gekozen is voor de praktische aanpak. Dat is goed uitvoerbaar en concreet en dan weten de pachters waar ze aan toe zijn, als ze meedoen. “Wij volgen uiteraard dat wat het Ministerie naar buiten brengt.” Bert Homan stelde voor om op basis van de eerste evaluatie een langere termijn beleid op te zetten.

Concurrentiepositie     Henk Santing (PLOP) wilde een betere aftstemming met de pachters, omdat zij de maatregelen erg ingrijpend vinden. Er is afzonderlijk gesproken met boeren en milieuorganisatie en dat heeft geleid tot maatregelen. Maar wat zijn de gevolgen voor de agrarische ondernemer. Hij moet investeren, maar wat is de garantie dat na een jaar zijn pachtcontract verlengd wordt. En kunnen de pachters nog wel concurreren met boeren uit omliggende gemeenten, die niet aan dergelijke maatregelen onderhevig zijn? Santing stelde voor de invoering een jaar uit te stellen, zodat de boeren zich beter kunnen voorbereiden. Volgens PLOP was de verbetering van de bodemkwaliteit betrekkelijk. Want als de gemeente op een gegeven moment besluit op de betreffende gronden woningen te gaan bouwen of industrie te vestigen, speelt bodemkwaliteit geen enkele rol meer. Wethouder Pauwels dat de invoering van de maatregelen in nauw overleg met de pachters zal plaatsvinden, zodat de mogelijke problemen direct aangepakt kunnen worden. De gemeente heeft dus de ruimte om te sturen.

Volgende week moet de raad besluiten over het voorstel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.