Menu Sluiten

Drentse Hoofdvaart van transportader naar warmtebron

De buurt “Beek en omgeving” is één van de 27 landelijke proeftuinen om wijken aardgasvrij te maken. Maar welke vervangende warmtebronnen zijn “haalbaar en betaalbaar.” Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat warmte uit de Drentse Hoofdvaart het meest kansrijk lijkt om de huizen in De Lariks te verwarmen.

Er zijn 3 mogelijkheden warmteconcepten onderzocht voor Beek en Omgeving.

Al-electric     Bij all-electric komt er in ieder huis een warmtepomp en wordt het huis grondig isoleren. Maar dit is geen goede oplossing voor deze wijk. Het gaat om woningen uit de jaren ’60 waarbij het isoleren hoge kosten met zich mee zal brengen.   

Hybride warmtepomp     Bij deze oplossing wordt een hybride warmtepomp gekoppeld aan de cv-ketel. De warmtepomp zorg voor een grootdeel van de warmte in huis, maar springt bij als het koud is. De pomp zorgt ook voor warm water in badkamer en keuken. Bezwaar, de woningen zijn niet aardgasvrij. Het is een tussenoplossing waar het college niet voor kiest.

Warmtenet     Bij een warmtenet wordt in de buurt een leidingnet aangelegd waarbij de woningen met warm water worden verwarmd. De vraag is, waar haal je in een buurt zonder industrie, de warmte vandaan? Aardwarmte, geothermie is een mogelijkheid. Maar het benutten hiervan is een langdurig traject vanwege onderzoeken en procedures. Het meest kansrijk lijkt op dit moment “aquathermie met bodemopslag.”

Warm water uit De Vaart     Bij aquathermie wordt in de zomer warmte aan de Drentse Hoofdvaart onttrokken en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt deze warmte weer onttrokken aan de bodem. Deze warmte wordt “door middel van een hoog temperatuur warmtepomp verder opgewaardeerd” en via het warmtenet aan de aangesloten woningen geleverd.

Van energie transport naar energiebron     In een grijs verleden was de Drentse Hoofdvaart een transportader waar langs turf werd vervoerd. Turf is ook een energiedrager, maar nu wordt de Vaart zelf een bron van energie.

Meedenkgroep     Een groot deel van de buurtbewoners staat positief tegenover deze ontwikkelingen. Er zijn ook bewoners die zelf al verduurzamingsmaatregelen hebben getroffen. Maar de betaalbaarheid is voor hen wel een belangrijk punt. In de wijk is, door een groep enthousiaste bewoners, een Meedenkgroep samengesteld. Zij denken mee over de communicatie en het betrekken van de bewoners bij de gang van zaken.

Vervolgtraject     Op dit moment worden de nodige berekeningen uitgevoerd. Is een warmtenet op aquathermie met bodemopslag, technisch haalbaar? Wat zijn de exploitatiemogelijkheden? En minstens zo belangrijk, is het betaalbaar voor de bewoners?