Menu Sluiten

Drents letterkundig tiedschrift Roet presenteert themanummer ‘Nedersaksisch oet Grönnen.’

Het winternummer van het Drents letterkundig tiedschrift Roet, dat bezig is met de 42e jaargang, verschijnt binnenkort als bijzondere uitgave. Onder de titel ‘Nedersaksisch oet Grönnen’ wordt een extra dik themanummer gepresenteerd, dat grotendeels is gevuld met literair werk van een tiental Groninger schrijvers.

Voor de totstandkoming van deze uitgave is samengewerkt met de Groningse schrijfster Fieke Gosselaar, die heeft gefungeerd als gastredacteur. In deze uitgave van Roet staat ook een interview met haar.

HET DRENTSE BOEK (febr 2021) Foto © Aangeleverde foto

De redactie van Roet, bestaande uit Lukas Koops, Jan Harbers, Ton Peters en Sacha Landkroon, is van plan vaker nummers van Roet uit te brengen met werk in verschillende Nedersaksische streektalen. Tot nu toe was er in het tijdschrift plaats voor vooral Drentstalig werk, naast bijdragen in het Westerkwartiers, het Stellingwerfs en soms het Gronings. Dat wordt nu dus verbreed.

De redactie van Roet vraagt zich al geruime tijd af waarom de inhoud van Roet tot deze streektalen beperkt zou moeten blijven. Daarom biedt de redactie voortaan ruimte voor literair werk uit het Nederlandse deel van het Nedersaksisch taalgebied. Proza en poëzie dus in de streektaal uit Overijssel/Twente en Gelderland/Achterhoek. Het Nedersaksisch in al zijn variëteiten, daar gaat het de redactie om. Net als nu bij het Groninger nummer zal samengewerkt worden met gastredacteuren uit het betreffende streektaalgebied. De redactie van Roet is ervan overtuigd dat dit initiatief belangrijk is voor de toekomst van de Nedersaksische literatuur.

De Roet is te bestellen via de website van het Huus van de Taol: https://www.huusvandetaol.nl/product-categorie/tiedschriften/