Menu Sluiten

Drenthe eert veteranen met herdenkingsbos

Op een nog te bepalen locatie in Drenthe wil de provincie Drenthe een herdenkingsbos aanplanten voor Drentse veteranen, zowel jong als oud. 

De provincie Drenthe benadrukt hiermee dat de veteranen een speciale plek innemen in Drenthe en dat het belangrijk is hen te bedanken voor hun inzet voor onze vrede en veiligheid.

De aanleiding voor dit herdenkingsbos is de motie ‘Drentse veteranen’ waarin het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is verzocht te onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen. Naar aanleiding van deze motie heeft de commissaris van de Koning de voorzitter van de stichting Drentse Veteranen gesproken. Daaruit is dit idee voortgekomen.

Er wordt nu een werkgroep geformeerd waarin het Drents Landschap, Defensie, vertegenwoordigers van de Drentse veteranen en de provincie deelnemen om tot een concrete uitwerking van dit idee te komen. Dit betreft de opzet, uitvoering en financiering van het initiatief. Deze uitwerking zal na de zomer 2022 gereed moeten zijn.